„Europass“ užimtumui ir įdarbinimui

„Europass“ teikiamos paslaugos labai naudingos žmogiškųjų išteklių specialistams, įdarbinimo tarnyboms, darbuotojų priėmimo skyrių vadovams ir orientavimo specialistams, kuriems reikia patikimų priemonių ir informacijos, padedančių suprasti darbo ieškančių asmenų įgūdžius ir kvalifikaciją.

Paprastesnis įdarbinimas

Jeigu pagalbine įdarbinimo priemone pasirinksite „Europass“, galėsite paprašyti darbo ieškančių asmenų susikurti „Europass“ profilį. „Europass“ naudotojai gali susikurti profilį, kuriame būtų pateikta visų jų įgūdžių, kvalifikacijos ir patirties apžvalga. Panorėję, naudotojai galėtų pasidalyti su darbdaviais nuoroda į savo profilį. Darbdaviai ar įdarbinimo tarnybos profilyje galėtų pamatyti suprantamai ir sistemingai pateiktą informaciją apie kandidatų įgūdžius ir patirtį. Naudodamiesi „Europass“, darbo ieškantys asmenys taip pat gali susikurti gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir pasidalyti jais bei kitais „Europass“ platformoje išsaugotais dokumentais atsiuntę vieną paprastą nuorodą.

Be to, jeigu apie laisvą darbo vietą paskelbta Europos užimtumo tarnybos (EURES) portale, tinkamų įgūdžių profilio kandidatams „Europass“ tokius darbo pasiūlymus parodys paryškintus.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

„Europass“ platforma taip pat galima naudotis darbuotojų įgūdžiams tobulinti. „Europass“ gali padėti susidaryti aiškų organizacijos darbuotojų turimų įgūdžių vaizdą, kuris labai padės planuoti mokymo ir tobulinimo poreikius. Darbuotojai gali susikurti ir pildyti „Europass“ profilį, kuriame fiksuotų savo profesinį tobulėjimą, pasiekimus ir pažangą darbe. Įdiegus nemokamą ir patikimą ES priemonę „Europass“ savo organizacijoje, galima atrasti slypintį nepanaudotą žmogiškąjį potencialą.

Aiški informacija apie įgūdžius ir kvalifikaciją

„Europass“ platformoje taip pat yra įvairių kitų priemonių, kurios gali padėti suprasti, kokius įgūdžius ir kvalifikaciją turi asmuo, net jei kvalifikacija įgyta užsienio šalyje:

  • aukštojo mokslo įstaigų išduodamas diplomo priedėlis, kuriame standartine forma aprašoma aukštojo išsilavinimo kvalifikacija (pvz., balai, pasiekimai, įstaiga),
  • profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigų išduodamas „Europass“ pažymėjimo priedėlis, kuriame standartine forma aprašoma profesinė kvalifikacija (pvz., balai, pasiekimai, įstaiga),
  • „Europass“ mobilumo dokumentas, kuriame aprašoma tarptautinė patirtis ir įgūdžiai, įgyti mokantis, dirbant ar savanoriaujant užsienyje.

„Europass“ skaitmeniniai kredencialai

Naudodamosi „Europass“ skaitmeninių kredencialų sistema švietimo įstaigos gali išduoti skaitmeninius, nuo klastojimo apsaugotus kvalifikacijos pažymėjimus ir kitus įgyto išsilavinimo kredencialus. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai suteikia asmenims, kurie mokosi, darbdaviams, švietimo ir mokymo įstaigoms ir kitoms įgaliotosioms įstaigoms galimybę paprastai ir patikimai patikrinti skaitmeninių kredencialų autentiškumą. Jie suteikia galimybę patvirtinti kandidatų į darbo vietas ir darbuotojų kvalifikacijos autentiškumą. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai teisiniu požiūriu yra lygiaverčiai popieriniams pažymėjimams visoje Europos Sąjungoje, o visi šios infrastruktūros elementai yra atviri ir nemokami. Daugiau informacijos apie „Europass“ skaitmeninius kredencialus.

Padėkite populiarinti „Europass“ platformą!

Europos Komisija siekia, kad „Europass“ taptų vertinga ir plačiai naudojama paslauga darbdaviams, įdarbinimo tarnyboms ir darbuotojų tobulinimo organizacijoms.

Laukiame jūsų atsiliepimų ir klausimų apie „Europass“.