Europass for ansettelse og rekruttering

Europass er en nyttig ressurs for alle som har ansvar for ansettelse og rekruttering eller jobber med rådgivning og arbeidsformidling og trenger pålitelige verktøy og informasjon for å forstå jobbsøkeres ferdigheter og kvalifikasjoner.

En forenklet rekrutteringsprosess

Europass kan brukes som et rekrutteringsverktøy der jobbsøkerne bes opprette en Europass-profil. En Europass-profil gir en oversikt over brukerens ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Brukere som ønsker det, kan dele en lenke til profilen sin med potensielle arbeidsgivere. I profilen vil arbeidsgiveren eller den som har ansvar for rekrutteringen se en klar og velstrukturert presentasjon av kandidatens ferdigheter og erfaring. Søkerne kan også opprette CV og følgebrev i Europass og dele dette og andre dokumenter via én enkelt lenke.

Hvis stillingen utlyses på EURES-portalen vil Europass dessuten gjøre jobbsøkere med matchende kompetanse oppmerksomme på den.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Personalutvikling

Europass kan også brukes til å støtte nåværende ansattes kompetanseutvikling. Med Europass kan du få et klart bilde av dine ansattes kompetanse, og dermed en god oversikt over opplærings- og utviklingsbehov. De ansatte kan opprette og jevnlig oppdatere sin Europass-profil for å ha en god oversikt over sin profesjonelle utvikling og fremdrift i jobben. Europass er et gratis og pålitelig EU-verktøy du kan bruke til å frigjøre dine ansattes skjulte potensial.

Forståelse av ferdigheter og kvalifikasjoner

Europass tilbyr også en rekke andre verktøy som bidrar til å forklare ferdigheter og kvalifikasjoner, også fra andre land:

  • Vitnemålstillegg utstedes av institusjoner for høyere utdanning og beskriver kvalifikasjoner fra høyere utdanning (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Eksamensbevistillegg utstedes av institusjoner for yrkesutdanning og opplæring og beskriver yrkeskvalifikasjoner (karakterer, resultater, opplysninger om institusjonen) i et standardformat.
  • Mobilitetsbevis beskriver internasjonal erfaring og ferdigheter en person har tilegnet seg i forbindelse med studier, arbeid og frivillig innsats i utlandet.

Digitale Europass-referanser

Under rammeverket for digitale Europass-referanser kan utdanningsinstitusjoner utstede digitale referanser som er sikret mot forfalskning, som bevis på kvalifikasjoner og annen læring. Med digitale Europass-referanser kan lærende, arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner og andre instanser enkelt og pålitelig kontrollere ektheten av digitale dokumenter. Det gjør det mulig å sjekke at søkernes og de ansattes kvalifikasjoner er ekte. Digitale Europass-referanser har samme juridiske verdi som papirbaserte eksamensbevis i hele EU, og infrastrukturen er åpen og gratis. Les mer om Digitale Europass-referanser.

Hjelp oss med å gjøre Europass bedre kjent!

Europakommisjonen har som mål å gjøre Europass til en verdsatt og utbredt tjeneste blant arbeidsgivere og organisasjoner innen rekruttering og arbeidsformidling.

Ta kontakt på epost for tilbakemelding eller spørsmål om Europass.