Europass Mobilitet

Hva er det

Et dokument som brukes til å registrere kunnskap og ferdigheter som er ervervet i et annet europeisk land. Eksempler:

  • et praksisopphold ved en bedrift;
  • et studiesemester som ledd i et utvekslingsprogram;
  • en frivillighetsinnsats (internship) i en NGO.

Hvem er det beregnet på

Alle som tilbringer tid i et annet land i Europa i læringsøyemed eller for å få arbeidserfaring, uavhengig av alder og kunnskapsnivå.

Hvem fyller det ut

To partnerorganisasjoner som er involvert i mobilitetprosjektet, den første i hjemlandet og den andre i vertslandet.

Partnerne kan være universiteter, skoler, opplæringssentre, bedrifter, frivillige organisasjoner osv

Hvor får du beviset

Henvend deg til den organisasjonen som sender deg utenlands og be dem kontakte sitt Nasjonale Europass-senter.

Templates

Instructions