Europass dokument o mobilnosti

 

 

Šta je to

Dokument za beleženje znanja i veština stečenih u drugoj evropskoj zemlji. Na primer:

  • kroz rad u kompaniji u inostranstvu;
  • semestar u inostranstvu na razmeni;
  • volonterska pozicija u NVO.

Kome je namenjen

Pojedincima koje privremeno borave u evropskoj državi radi učenja ili sticanja radnog iskustva, bez obzira na uzrast ili nivo obrazovanja.

Ko popunjava ovaj dokument

Dve partnerske organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti, jedna u državi iz koje učesnik dolazi, a druga u državi domaćinu.

Partneri mogu biti univerziteti, škole, centri za obuku, kompanije, nevladine organizacije i slično.

Gde se može dobiti

Molimo Vas da se obratite organizaciji koja Vas šalje u inostranstvo i uputite ih na nacionalni Europass centar.

Šabloni

Uputstva