Europass prоfil 

Europass profil je alat koji pomaže ljudima da upravljaju svojim učenjem i karijerama.

Europass profil može pomoći ljudima da planiraju svoje učenje i razvoj karijere. Profil mogu koristiti organizacije - poslodavci, volonterske organizacije, posrednici pri zapošljavanju, praktičari za profesionalnu orijentaciju, omladinske organizacije, ustanove za obrazovanje i obuku i mnogi drugi - kao deo podrške i usluga koje nude ljudima.

Šta je Europass prоfil?

Korisnici Europass-a mogu da kreiraju profil sa Europass-om, koji sadrži pregled svih njihovih veština, kvalifikacija i iskustava, na jednom sigurnom, onlajn mestu. Korisnici mogu da zabeleže sva svoja radna, obrazovna i iskustva sa obuka, jezičke veštine, digitalne veštine, informacije o projektima, volonterskim iskustvima i dostignućima. Korisnici takođe mogu da čuvaju svoje diplome, referentna pisma ili druge dokumente u ličnoj Europass biblioteci.

 

Profil se može koristiti na više načina, kao:

  • Podrška zaposlenima da beleže svoje iskustvo i upravljaju svojim profesionalnim razvojem
  • Podsticanje mladih da beleže svoje veštine i planiraju karijeru
  • Mesto gde bi studenti zabeležili svoja akademska dostignuća i napredak u toku programa obrazovanja i osposobljavanja
  • Mesto da volonteri vode evidenciju o svojim volonterskim iskustvima
  • Pomoć onima koji traže posao ili ljudima koji traže promenu karijere da identifikuju svoje veštine i nove mogućnosti
  • Zahtev od podnosioca molbe da pripreme i pošalju profil u okviru svoje prijave za konkurs
  • Podrška validaciji neformalnog i informalnog učenja kao alata za dokumentaciju i razmišljanje o veštinama koje su razvili tokom svog života

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Europass profil je alat za doživotno učenje. Stalnim ažuriranjem i dodavanjem na svoj profil, korisnici će uvek imati pristup ažuriranoj slici svih svojih veština. Korisnici koji kreiraju Europass profil dobiće predloge zanimljivih poslova i kurseva na osnovu informacija u svom profilu.

Korišćenje Europass prоfila

Europass profil možete koristiti kao deo usluga i podrške koju nudite ljudima - bilo da se radi o njihovom studiranju, karijeri, volontiranju ili drugim aktivnostima. Europass je besplatan za korišćenje. Korisnici mogu da se registruju i kreiraju svoj profil na jednom ili više jezika EU. Registrovani korisnik kontroliše sve svoje podatke i bira sa kim će deliti svoje podatke i na koliko dugo. Europass nikada neće deliti nikakve lične podatke bez pristanka korisnika.

Započni

Možeš pročitati naša Česta pitanjaili Kontaktirati nas da saznaš više o tome kako ti Europass može pomoći u radu sa klijentima, studentima i zaposlenima.