Европас профил 

Европас профилът е инструмент, който помага на хората да управляват своя учебен процес и професионалното си развитие.

Той може да им помогне да планират своето обучение и кариерно развитие. Профилът може да се използва от организации — работодатели, доброволчески организации, агенции за набиране на персонал, специалисти по професионално ориентиране, младежки организации, институции за образование и обучение и други — като част от помощта и услугите, които предлагат на хората, с които работят.

Какво предствлява Европас профилът?

Потребителите в Европас могат да създадат безплатен профил, за да запишат всички свои умения, квалификации и опит на едно сигурно място онлайн. Потребителите могат да въведат целия си трудов и учебен опит, своите езикови умения, цифрови умения, информация за проекти, доброволчески опит и постижения. Освен това те могат да съхраняват своите дипломи, референтни писма или други документи в своя лична Европас библиотека.

 

Профилът може да се използва по различни начини:

  • в помощ на служителите, за да записват опита си и да управляват професионалното си развитие
  • за насърчаване на младите хора да записват уменията си и да планират своята кариера
  • от студентите, за да записват своите академични постижения и напредъка по време на програми за образование и обучение
  • от доброволците, за да водят запис на своите доброволчески дейности
  • в помощ на търсещите работа или хората, които желаят да променят своята професия, за да определят своите умения и да намерят нови възможности
  • като част от кандидатура за свободно работно място, за която кандидатите трябва да подготвят и представят Европас профил
  • за подпомагане на валидирането на неформалното и информалното учене в качеството на инструмент, чрез който хората да обмислят и документират уменията, които са придобили през своя живот.

 

girl holding out a mobile phone and pointing to it

Европас профилът е инструмент за учене през целия живот. Като актуализират и добавят непрекъснато информация към своя профил, потребителите винаги ще имат достъп до актуална картина на всички свои умения. Потребителите, които създадат свой Европас профил, ще получават предложения за интересни работни места и курсове въз основа на информацията в профила.

Използване на Европас профила

Можете да използвате Европас профила като част от услугите и помощта, които предоставяте на лицата, с които работите — за тяхното обучение, кариера, доброволческа дейност или други дейности. Европас може да се използва безплатно. Потребителите могат да се регистрират и да създадат свой профил на един или няколко от езиците на ЕС. Регистрираните потребители упражняват контрол върху всички свои данни и решават с кого да ги споделят и за какъв период от време. Европас никога няма да споделя лични данни без съгласието на потребителя.

Направете първата крачка

Можете да прочетете нашите често задавани въпроси или да се свържете с нас, за да научите повече за това как Европас може да ви бъде от полза във вашата работа с клиенти, студенти и служители.