Европас — общи условия за ползване

Въведение

Предоставянето на услугите на платформата „Европас“ се извършва при долупосочените общи условия. Като осъществявате достъп до нашата платформа или я използвате, Вие се задължавате да спазвате тези общи условия за ползване.

Европейската комисия, в качеството си на собственик на платформата, носи отговорност да гарантира, че платформата е сигурна, надеждна и достъпна за всички потребители. Ето защо бяха въведени общи условия, чрез които да се управлява използването на платформата и да се гарантира, че платформата се използва по предназначение за насърчаване на по-голяма прозрачност на квалификациите и компетентностите чрез набор от инструменти и документи. Важно е да се запознаете с настоящите общи условия и да ги спазвате, за да се поддържа безопасна, сигурна и справедлива среда за всички потребители.

За платформата „Европас“ се прилагат долупосочените общи условия.

Незаконно или заблуждаващо съдържание

трябва да качвате, съхранявате или споделяте на платформата „Европас“ само съдържание, което съответства на предназначението на „Европас“. Не трябва да използвате платформата „Европас“, за да качвате, съхранявате или споделяте незаконно или подвеждащо съдържание, включително, но не само, невярна информация, плагиатствано съдържание или съдържание в нарушение на правилата за интелектуалната собственост (съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на други лица, като например защитени с авторско право материали или търговски марки).

Неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни

трябва да зачитате неприкосновеността на личния живот на другите потребители и да спазвате правилата за защита на личните данни. Не трябва да качвате или споделяте чувствителна или лична информация без изричното съгласие на собственика.

Етично поведение

трябва да използвате платформата „Европас“ по етичен начин и с уважение, като избягвате всякакви действия, които могат да са вредни, обидни или дискриминационни спрямо други хора. Не трябва да качвате, съхранявате или споделяте неетично или неподходящо съдържание.

Сигурност

Ваша отговорност е да се грижите за сигурността на профила си, като използвате надеждна парола и не я споделяте с други лица. Не споделяйте информация за профила си с други лица и не искайте данни за влизане в чужд профил. Освен това можете да предприемете допълнителни разумни стъпки за гарантиране на сигурността на Вашия профил, включително, но не само, активиране на двуфакторната автентификация, предлагана от EU Login.

Изменение на общите условия за ползване

Европейската комисия си запазва правото да изменя настоящите общи условия за ползване по всяко време. За всяка подобна промяна ще бъде съобщавано на платформата и продължаването на използването на платформата „Европас“ от Ваша страна представлява приемане на най-новата версия на общите условия.

Като използвате платформата „Европас“, Вие приемате и се съгласявате да спазвате политиките и разпоредбите, посочени в настоящите общи условия за ползване.

В случай на нарушение на общите условия Европейската комисия си запазва правото да премахне всяко съдържание, което може да се счита за незаконно, подвеждащо, неетично или по друг начин неподходящо. Освен това Комисията си запазва правото временно или постоянно да ограничи, спре или блокира достъпа до тази платформа на всеки потребител, нарушаващ общите условия, както и да изтрие всички данни, свързани с такива профили. Европейската комисия не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такива действия.

Благодарим Ви за съдействието и за спазването на настоящите общи условия.