Regulamin platformy Europass

Wprowadzenie

Z usług platformy Europass można korzystać zgodnie z poniższym regulaminem. Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na stosowanie poniższego regulaminu.

Obowiązkiem Komisji Europejskiej, jako właściciela platformy, jest zapewnienie, aby platforma była bezpieczna, wiarygodna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Dlatego obowiązuje regulamin platformy zapewniający, aby była ona wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem, jakim jest promowanie większej przejrzystości kwalifikacji i kompetencji za pomocą różnych narzędzi i dokumentów. Aby zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczne, pewne i sprawiedliwe otoczenie, należy zapoznać się z regulaminem i go przestrzegać.

W związku z tym zastosowanie ma następujący regulamin platformy Europass:

Treści niezgodne z prawem lub wprowadzające w błąd

Na platformie Europass można zamieszczać, przechowywać lub udostępniać wyłącznie treści zgodne z przeznaczeniem. Nie wolno wykorzystywać platformy Europass do zamieszczania, przechowywania ani udostępniania jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd, w tym między innymi nieprawdziwych informacji, plagiatów lub treści naruszających prawa własności intelektualnej innych osób (takich jak materiały chronione prawem autorskim lub znaki towarowe).

Ochrona prywatności i danych

Należy szanować prywatność innych użytkowników i przestrzegać przepisów o ochronie danych. Nie wolno zamieszczać ani udostępniać żadnych danych szczególnie chronionych ani danych osobowych bez wyraźnej zgody ich właściciela.

Etyka

Z platformy Europass należy korzystać z zachowaniem zasad etyki i szacunku, unikając wszelkich działań, które mogą być szkodliwe, stanowić nadużycie lub dyskryminować innych. Nie wolno zamieszczać, przechowywać ani udostępniać żadnych nieetycznych ani nieodpowiednich treści.

Bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo swojego konta odpowiadasz Ty sam. Utwórz silne hasło i zachowaj je dla siebie. Nie udostępniaj informacji o swoim koncie innym osobom ani nie pytaj innej osoby o jej dane do logowania. Możesz dodatkowo zabezpieczyć swoje konto, na przykład aktywując dostępne w systemie EU Login uwierzytelnianie dwuetapowe.

Zmiana regulaminu

Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany zostaną zgłoszone na platformie. Korzystanie z platformy Europass jest tożsame z wyrażeniem zgody na najnowszą wersję warunków.

Korzystając z platformy Europass, przyjmujesz do wiadomości zasady i przepisy określone w regulaminie i zgadzasz się ich przestrzegać.

W przypadku naruszenia regulaminu Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, które można uznać za niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, nieetyczne lub w jakikolwiek inny sposób nieodpowiednie. Komisja zastrzega sobie ponadto prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia, zawieszenia lub zablokowania dostępu do platformy każdemu użytkownikowi naruszającemu regulamin, a także do usunięcia wszelkich danych związanych z kontami tych użytkowników. Komisja Europejska zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku takiego działania.

Dziękujemy za współpracę i przestrzeganie powyższego regulaminu.