Pogoji uporabe Europassa

Uvod

Za uporabo storitev platforme Europass veljajo naslednji pogoji. Če dostopate do naše platforme ali jo uporabljate, se strinjate s pogoji uporabe.

Dolžnost Evropske komisije kot lastnice platforme je zagotoviti, da je platforma varna, zaupanja vredna in dostopna vsem uporabnikom. Zato je bil določen sklop pogojev, ki urejajo uporabo platforme in zagotavljajo, da se ta uporablja za predvideni namen spodbujanja večje preglednosti kvalifikacij in kompetenc s portfeljem orodij in dokumentov. Pomembno je, da ste seznanjeni s temi pogoji in jih spoštujete, da se ohrani varno, zanesljivo in pravično okolje za vse uporabnike.

Zato se uporabljajo naslednji pogoji uporabe platforme Europass:

Nezakonita ali zavajajoča vsebina

Na platformi Europass lahko naložite, shranite ali delite samo vsebino, ki je v skladu s predvidenim namenom Europassa. Platforme Europass ne smete uporabljati za nalaganje, shranjevanje ali izmenjavo nezakonitih ali zavajajočih vsebin, med drugim neresničnih informacij, plagiatov ali kršitev intelektualne lastnine (vsebina, ki krši pravice intelektualne lastnine drugih, kot so avtorsko zaščiteno gradivo ali blagovne znamke).

Zasebnost in varstvo podatkov

Spoštovati morate zasebnost drugih uporabnikov in pravila o varstvu podatkov. Občutljivih ali osebnih podatkov ne smete naložiti ali deliti brez izrecnega soglasja lastnika.

Etično ravnanje

Platformo Europass morate uporabljati etično in spoštljivo ter se vzdržati dejanj, ki bi lahko bila škodljiva, žaljiva ali diskriminatorna do drugih. Ne smete nalagati, hraniti ali deliti kakršne koli neetične ali neprimerne vsebine.

Varnost

Vaša odgovornost je, da svoj račun zavarujete z močnim geslom, ki ga ne delite z nikomer. Informacij o svojem računu ne delite z drugimi in ne zahtevajte podatkov o prijavi za račun druge osebe. Poleg tega boste morda želeli sprejeti dodatne razumne ukrepe za zagotovitev varnosti vašega računa, med drugim tudi aktiviranje dvofaktorske avtentikacije, ki jo ponuja EU Login.

Sprememba pogojev uporabe

Evropska komisija si pridržuje pravico, da te pogoje uporabe kadar koli spremeni. O vsaki takšni spremembi vas bomo obvestili na platformi, nadaljnja uporaba platforme Europass pa bo pomenila vaše strinjanje z najnovejšo različico pogojev.

Z uporabo platforme Europass potrjujete in soglašate, da boste ravnali v skladu s politikami in predpisi iz teh pogojev uporabe.

V primeru kakršne koli kršitve pogojev uporabe si Evropska komisija pridržuje pravico, da odstrani vse vsebine, ki se lahko štejejo za nezakonite, zavajajoče, neetične ali kako drugače neprimerne. Komisija si poleg tega pridržuje pravico, da začasno ali trajno omeji, začasno prekine ali blokira dostop do te platforme vsakemu uporabniku, ki krši pogoje, ter izbriše vse podatke, povezane s temi računi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi takšnega ukrepa.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in spoštovanje teh pogojev.