Izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK)

Države članice EU in 11 drugih držav se je zavezalo izvajati EOK, da bi delodajalcem, delavcem in učencem olajšal razumevanje nacionalnih in mednarodnih kvalifikacij ter kvalifikacij tretjih držav. Več informacij o izvajanju EOK v teh državah.

Izberite državo za prikaz:

Primerjava nacionalnih ogrodij kvalifikacij (NOK) po Evropi

Pregled nacionalnih ogrodij kvalifikacij (NOK) - CEDEFOP

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone