Nasjonale kvalifikasjonsrammeverk (NQF)

Medlemsstatene i EU og 11 andre land har forpliktet seg til å bruke og til å forbedre rammeverket slik at det blir lettere for arbeidsgivere, arbeidstakere og lærende å forstå nasjonale, europeiske og internasjonale kvalifikasjoner. Finn ut mer om bruken av EQF i disse landene. 

Velg blant landene nedenfor:

  • Nasjonale kontaktpunkter for EQF-koordinering 
  • Informasjon om nasjonale rammer for kvalifikasjoner 
  • EQF-jamføringsrapporter (bare tilgjengelig på engelsk)

Sammenligning av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk i Europa

Cedefops europeiske oversikt over nasjonale kvalifikasjonsrammeverk