Europass-verktøy

Europass består av en rekke verktøy på flere språk som kan brukes gratis til planlegging av karriere og livslang læring.

Verktøyene kan også brukes av fagfolk og organisasjoner i hele EU som gir råd og veiledning til ulike grupper. De kan være nyttige for bl.a. utdannings- og opplæringsinstitusjoner, yrkes- og utdanningsveiledere, arbeidsgivere, offentlig arbeidsformidling, sosiale partnere, frivillige organisasjoner og beslutningstakere.

Finn ut mer om hvordan Europass kan brukes i søknads- og rekrutteringsprosesser og om digitale Europass-referanser.