Europass-eksamensbevistillegg

Har du yrkeskompetanse, for eksempel fra yrkesopplæring eller en lærlingplass? Et eksamensbevistillegg kan hjelpe deg med å formidle yrkeskvalifikasjonene dine på en enkel og forståelig måte i hele Europa.

Hva er et Europass-eksamensbevistillegg?

Et eksamensbevistillegg er et dokument med informasjon om yrkeskvalifikasjoner som kan være til nytte for arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner. Eksamensbevistillegget gir informasjon om:

  • hva kvalifikasjonen gjelder
  • kvalifikasjonsnivået
  • læringsutbyttet
  • utdanningssystemet.

Når du søker på en jobb eller et kurs i utlandet, kan det være utfordrende å formidle hva opplæringen omfattet. Det er her eksamensbevistillegget kan hjelpe deg.

Hvordan får du et eksamensbevistillegg?

Du kan søke etter eksamensbevistillegget for din yrkeskvalifikasjon i den nasjonale databasen eller kontakte institusjonen der du oppnådde kvalifikasjonen for mer informasjon.

Eksempler på Europass-eksamensbevistillegg

Yrkeskvalifikasjon + Europass-eksamensbevistillegg = den perfekte kombinasjonen når du søker på en jobb eller et kurs i et annet europeisk land.