Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite

Onko sinulla ammatillinen tutkinto, joka on suoritettu esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen tai kurssituksen kautta? Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite voi auttaa sinua osoittamaan selkeästi ja ymmärrettävästi, mitä ammatillisiin opintoihisi Euroopassa on kuulunut.

Mikä se on?

Ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteessä on tietoa, jonka avulla työnantajien ja oppilaitosten on helpompi ymmärtää tutkinnon sisältöä. Ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteessä kerrotaan

  • tutkinnon tarkoitus
  • taso
  • oppimistulokset
  • tietoja siihen liittyvästä koulutusjärjestelmästä.

Kun haet työhön tai opiskelemaan ulkomaille, voi olla vaikeaa kyetä selkeästi esittämään, mitä olet jo oppinut. Ammattitutkintotodistuksen Europass-liite on asiakirja, joka auttaa siinä.

Miten sen voi saada?

Voit hakea ammattitutkintotodistuksen Europass-liitettä oman maasi tietokannasta tai ottaa yhteyttä oppilaitokseesi lisätietoja varten.

Esimerkkejä ammattitutkintotodistuksen Europass-liitteistä

Ammattitutkintotodistus + ammattitutkintotodistuksen Europass-liite = täydellinen yhdistelmä, kun haet töihin tai opiskelemaan toiseen Euroopan maahan.