Testaa digitaitosi

Tämän testin avulla saat käsityksen digitaitotasostasi.

Miksi omat digitaidot olisi hyvä tuntea?

Nykyisillä työmarkkinoilla suurin osa työpaikoista edellyttää digiosaamista. Tässä testissä esitettävät kysymykset perustuvat digitaalisten taitojen puitekehykseen. Puitekehys on jäsennelty niin, että digitaitotasosta saa selkeän käsityksen osa-alueittain. 

Kun olet suorittanut testin, saat sen tuloksista tarkan raportin, josta selviää keskimääräinen tasosi ja jonka avulla pystyt tunnistamaan vahvat ja heikot osa-alueesi. 

Miten testi toimii?

  • Vastaa ensin muutamaan kysymykseen, jotka koskevat unelmatyötäsi ja koulutustasoasi, jotta saat testistä parhaan hyödyn. 
  • Varsinainen testi koostuu monivalintakysymyksistä, joissa valitaan sopiva vastausvaihtoehto.
  • Kun olet suorittanut testin, näet, millä tasolla digitaitosi ovat.
  • Saat myös raportin, jossa on tarkka kuvaus tasostasi. 

Mitä seuraavaksi?

Oman digitaitotason tunteminen ei vielä riitä. Kun saat testin tulokset, sinulle selviää, mitä taitoja sinun tulee vielä kehittää edetäksesi nykyisessä työssäsi tai valmistautuaksesi uuteen työhön.

Testin lopuksi saat oppimissuunnitelman, joka auttaa sinua löytämään sopivat kurssit, joihin voit osallistua päästäksesi omiin oppimistavoitteisiisi.

Video file