Valmistautuminen työelämään ulkomailla

Jos suunnittelet työskentelyä toisessa EU-maassa, sinun on kyettävä esittelemään taitosi ja pätevyytesi työnantajalle tai rekrytoijalle siten, että he ymmärtävät ne. Seuraavassa muistilistassa on vinkkejä ja tietoa ulkomailla työskentelyyn valmistautumista varten.

Selvitä NQF-tasosi

Sinun on syytä tietää tutkintosi taso maasi kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF). Monessa maassa on käytössä kansallinen tutkintojen viitekehys, jossa esitetään kansallisen koulutusjärjestelmän eri tutkinnot, jotta niiden sisältöä on helpompi ymmärtää.

Voit myös selvittää, mikä on tutkintosi taso eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaan. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys auttaa vertailemaan Euroopan tutkintojärjestelmiä. Useimmat Euroopan maat ovat määrittäneet kansalliset tutkintonsa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti. Näiden viitekehysten avulla voit sisällyttää ansioluetteloosi ja hakuasiakirjoihisi tietoa tutkintojesi tasosta. Oppilaitoksesi voi mahdollisesti antaa sinulle lisätietoja tutkinnostasi.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Tarkista, onko ammattisi säännelty

Esimerkiksi lääkärin, asianajajan tai arkkitehdin ammatit ovat säänneltyjä monissa maissa.

Se tarkoittaa, että näissä ammateissa työskentelevien on täytettävä tietyt erityisehdot. Tarkista säänneltyjen ammattien tietokannasta, kuuluuko ammattisi niihin.

Säännellyissä ammateissa työskentelevien on täytettävä tietyt ehdot ja mahdollisesti läpäistävä kokeita. Jos ammattisi on säännelty ja sinun on haettava ammatillisen pätevyytesi tunnustamista, voit:

Tutkintojen tunnustaminen

Ota yhteyttä haluamasi työskentelymaan korkeakoulututkintojen tunnustamisen kansalliseen tiedotuskeskukseen (ENIC-NARIC-keskus). ENIC-NARIC-keskukset tarjoavat arviointiapua ja neuvontaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamista koskevissa kysymyksissä, mistä voi olla hyötyä, kun sinun on kyettävä esittelemään omat tutkintosi työnantajille ja rekrytoijille.

Multi-coloured folders piled up

Asiakirjat järjestykseen

Pidä huolta siitä, että todistuspaperit, rekisteriotteet ja muut asiakirjat, joita sinun toimitettava työnantajille tai muille tahoille, ovat helposti saatavilla. Voi olla tarpeen huolehtia myös asiakirjojen käännöksistä.

Voit tallentaa kaikki digitaaliset asiakirjasi Europass-kirjastoosi.