Priprema za rad u inostranstvu

Ako planiraš da radiš u nekoj zemlji u EU, moraćeš da predstaviš svoje veštine i kvalifikacije poslodavcu ili posredniku pri zapošljavanju na način na koji ih oni razumeju. U nastavku je spisak saveta i informacija za pomoć u pripremi za rad u inostranstvu.

Proveri svoj NOK

Saznaj nivo svojih kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) u svojoj zemlji. Mnoge zemlje imaju NOK koji mapira različite vrste kvalifikacija u nacionalnom obrazovnom sistemu kako bi pomogao drugim ljudima da razumeju tvoje kvalifikacije.

Možeš proveriti nivo svojih kvalifikacija u Evropskom okviru kvalifikacija (EOK). EOK pomaže da se uporede sistemi kvalifikacija u Evropi. Većina evropskih zemalja mapirala je svoje nacionalne kvalifikacije sa EOK. Informacije o nivoima NOK i EOK možeš uključiti u svoj CV i dokumentaciju za prijavu. Tvoja obrazovna ustanova možda će moći da pruži informacije o tvojim kvalifikacijama.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Proveri da li su tvoja profesija ili posao regulisani zakonom

Neke profesije (poput lekara, pravnika, arhitekata) su regulisane zakonom u mnogim zemljama.

To znači da postoje određeni kriterijumi za rad na tim poslovima u toj određenoj zemlji. Proveri bazu podataka profesija regulisanih zakonom da vidiš da li je tvoja profesija na ovoj listi.

Za prijavu na ove poslove, moraš da ispuniš posebne kriterijume i možda ćeš morati da položiš ispite. Ako je tvoja profesija regulisana zakonom i treba da se podnese zahtev za priznavanje tvoje stručne spreme, možeš da:

Neka tvoje kvalifikacije budu priznate

Kontaktiraj ENIC-NARIC centar  u zemlji u kojoj želiš da radiš. ENIC-NARIC centri nude procene i savete o priznavanju inostranih kvalifikacija, koji ti mogu pomoći da objasniš svoje kvalifikacije poslodavcima i posrednicima pri zapošljavanju.

Multi-coloured folders piled up

Složi sve svoje dokumente.

Osiguraj jednostavan pristup svojim diplomama, transkriptima i drugim dokumentima koje možeš podeliti sa poslodavcima ili službama u zemlji u kojoj želiš da radiš. Možda ćeš morati da organizuješ i prevode svojih dokumenata.

Sve svoje digitalne dokumente možeš da čuvaš u svojoj Europass biblioteci.

  • Ako imaš visokoškolsku kvalifikaciju, možeš da zatražiš Dodatak diplomi od institucije na kojoj si studirao/la a koji uključuju korisne informacije o tvojim kvalifikacijama kako bi ti pomoglo da objasniš šta ste učili.
  • Ako imaš visokoškolsku kvalifikaciju, možeš da zatražiš Europass Dodatak sertifikatu  od institucije na kojoj si studirao/la, koji uključuje korisne informacije o tvojim kvalifikacijama što ti može pomoći da objasniš šta si naučio/la.