Poređenje nacionalnih okvira kvalifikacija u Evropi (NOK-a)

Evropskog okvira kvalifikacija (EOK) na državnom nivou.

Pronađi, razumi i uporedi vrste kvalifikacija koje su deo nacionalnih okvira kvalifikacija

Pomoću Evropskog okvira kvalifikacija (EOK) možeš videti kako se nacionalni okviri kvalifikacija (NOK) međusobno odnose. Opis osam nivoa EOK-a.

Možeš izabrati 2 zemlje sa oznaka ispod da vidiš koje su vrste kvalifikacija uključene u nacionalne okvire na koje se odnosi EOK. Možeš pronaći do 5 primera kvalifikacija za svaku nacionalnu vrstu kvalifikacija.

Pronađi