Споредете ги националните квалификациски рамки низ цела Европа

Европската Квалификацискаа Рамка (ЕКР) на национално ниво

Најдете, разберете и споредете ги видовите квалификации кои се дел од националните квалификациски рамки

Со помош на Европската квалификациска рамка (ЕКР) можете да видите како Националните квалификациска рамки (НКР) се поврзани едни со други. Опис на осумте нивоа на EQF (Европската рамка за квалификации).

Можете да изберете 2 држави од знамињата подолу за да видите кои видови квалификации се вклучени во националните рамки кои се препорачани на ЕКР. Може да најдете до 5 примери на квалификации за секој национален вид квалификации.

Најдете