Европас мобилност

Ако имате завршено стажирање или семестар студирајќи во друга земја, и барате службен начин за зачувување на вашето искуство ние имаме нешто што би ве заинтересирало! Европас мобилност е документ кој може да ви помогне да ги покажете вашите вештини добиени преку вашето искуство на едноставен, доследен и разбирлив начин.

Дали секогаш мобилноста значи нови вештини?

Трошењето на време во друга земја е одличен начин за учење на нови култури и нови вештини преку низа различни искуства. Европас мобилност ви помага да ги фаќате и комуницирате тие вредни нови вештини и искуства добиени преку стажирање, волонторање или семестар во странство во широко признает начин.

Како може да ми користи Европас мобилност?

За вашата идна кариера важно е да бидете способни да рефлектирате и за ги зачувате искуствата кои сте ги добиле преку патување, студирање или работење во странство.

Еуропас мобилнсот е документ кој ги опишува вештините кои ги развивате во определено мобилно искуство. Документот може да вклучува информации за вашите улоги и одговорности, вештини поврзани со работата, јазични вештини, организациски и менаџерски вештини, комуникативни вештини. Овие вештини може да бидат многу вредни кога аплицирате за работи и курсеви во иднина.

Со вашата Европас мобилност ќе може едноставно да го ажурирате вашиот Еуропас профил со вештини и информации и да ги зачувувате во вашата Еуропас библиотека.

Како може да ја добијам мојата Европас мобилност?

Ако учествувам во една организирано мобилно искуство во друга земја и би сакал да добијам Европас мобилност, ќе треба да побарате од партнерот кој ве праќа (на пр. училиштто или институцијата која го организира вашето сместување) да се регистрира во Националниот Еуропас Центар  во вашата земја.

Парнтерот кој ве праќа и организацијата домаќин (организацијата или институцијата која ќе ја посетите во странство) ќе ги пополни потребните документи.

Ќе добиете Европас мобилност откако ќе го завршите вашето искуство во странство.

Примери на Европас мобилност