Креирајте го вашето Europass мотивациско писмо

Europass ви помага да развиете структурирано, конзистентно и професионално мотивациско писмо водејќи ве низ сите чекори. Можете да креирате ново мотивациско писмо или да ги уредувате постоечките со помош на Europass алатката за создавање и уредување на мотивациски писма.

Како помага Europass?

Europass ќе ве води чекор по чекор низ процесот за да ви помогне да создадете добро мотивациско писмо со сите потребни информации. Можете да креирате, да чувате и споделувате мотивациски писма на 31 јазици, да изберете од различни обрасци за да ја прилагодите вашата апликација и лесно да ги споделувате од вашата Europass библиотека

Креирајте го вашиот Europass

Како да напишете добро мотивациско писмо

Мотивациското писмо треба да ја истакне вашата мотивација да аплицирате за одредена работа или можност и да покаже зошто сметате дека сте најдобриот кандидат. Вашето мотивациско писмо треба да се однесува на конкретни примери во вашето CV и да опише зошто тие се релевантни за работното место за кое аплицирате.

Корисни услуги на ЕУ