Заштита на вашите лични податоци

Оваа изјава за приватност дава информации за обработката и заштитата на вашите лични податоци. (да се ажурира)

Постапка на обработка: Europass платформа

Контролор на податоци: DG EMPL

Запис на референца: DPR-EC-04686.2