За Europass

Europass е вашиот сет на онлајн алатки и информации што ќе ви помогнат да управувате со секој чекор од вашето учење и кариера.

Најсигурна европска алатка за да управувате со вашето учење и кариера.

Без разлика дали е тоа додека студирате, додека започнувате со својата прва работа или барате нови предизвици, Europass ви овозможува ефикасно да комуницирате за своите вештини и квалификации во Европа. Европската комисија ја обезбедува оваа услуга бесплатно и тоа на 31 различни јазици.

Направете го следниот чекор за учење или кариера со Europass

Europass ве охрабрува да го направите следниот чекор во вашето учење или кариера преку:

  • Тоа што ќе ви помогне да размислите за тековните вештини и искуства;
  • Тоа што ќе ви презентира прилагодено и веродостојно учење и можности за работа низ цела Европа;
  • Поедноставување на пишувањето на CV и мотивациско писмо преку обрасци за пополнување;
  • Обезбедување на точни информации за работење и учење во Европа;
  • Давање линкови до соодветни мрежи за поддршка.

Со ова, Европската комисија ве поддржува да го покажете вашиот вкупен потенцијал и да пронајдете можности низ цела Европа што одговараат на вашите вештини и искуства.

 

Man, smiling and pointing at you

Алатки кои го поддржуваат вашето учење или развој на кариера

Europass нуди бесплатни онлајн алатки кои ги поддржуваат учениците, работниците и барателите на работа низ цела Европа. Пред да испратите апликација, проверете дали сте запознаени со некои наши алатки:

Сигурни информации за студирање и работа во Европа

Europass обезбедува сигурни информации за студирање и работа во различни европски земји преку обезбедување линкови до релевантни европски и национални извори. Ова може да ви помогне да најдете курсеви, работни места, насоки и поддршка со валидација и признавање на вашите квалификации.

Europass дигитални акредитиви

Europass дигитални акредитиви се дигитални овластувања законски еднакви на хартиени сертификати. Тие им овозможуваат на институциите бесплатно да ви издадат дигитални, заштитени квалификации и други квалификации за учење. Овие овластувања се користат за квалификација за работни позиции, за уписи на Универзитет и повеќе. Со Europass, можете безбедно да ги чувате и споделувате овие акредитиви, за да не мора повеќе да се занимавате со хартиени верзии на вашите сертификати и дипломи.