Еуропас Додаток на Сертификат

Дали имате стручна квалификација, како што е од учење занает или курс за обука? Еуропас Додатокот на Сертификат може да ви помогне да ги покажете вашите стручни квалификации во Европа на едноставен и разбирлив начин.

Што претставува Еуропас Додаток на Сертификат?

Еуропас Додаток на Сертификат е документ кој дава информации кои им помагаат на работодавачите и образовните институции да ја разбираат вашата стручна квалификација. Еуропас Додатокот на Сертификатот ги опишува:

  • целта на вашата квалификација,
  • нејзиното ниво,
  • резултатите од учењето, и
  • информации за релевантен образовен систем.

Кога аплицирате во странство за работно место или курсеви, може да биде предизвикувачки објаснувањето на тоа што имате научено во вашите студии. Ова е каде Еуропас Додатокот на Сертификат може да ви помогне.

Како може да добиете Еуропас Додаток на Сертификат?

Може да го побарате Еуропас Додатокот на Сертификат за вашата стручна квалификација во базата на податоци во вашата земја или да ја контактирате вашата институција за повеќе информации.

Примери на Еуропас Додатоци на Сертификат

Вашата стручна квалификациа + Еуропас Додаток на Сертификат = перфектна комбинација кога аплицирате за работа или курс во друга европска земја