Европски дигитални акредитиви за учење

Европската комисија ви обезбедува алатка за добивање или издавање дигитализирана верзија на вашата диплома или друга акредитација.

Европските дигитални акредитиви за учење (EDC) се стандардизирани електронски документи што не дозволуваат манипулации да опишуваат дека нивниот сопственик има одредени вештини или постигнал одредени резултати од учењето преку формален, неформален или неформален контекст на учење. Тие можат да опишат:

  • активности (на пр., посетени часови)
  • проценки (на пр. проекти)
  • достигнувања (на пр., развиени вештини)
  • професионални права (на пр. регистрација како лекар) и
  • квалификации.

 

ЕДС обично се користат за да се квалификуваат за работни позиции, универзитетски сместувања и многу повеќе. Тие се законски еквивалентни на хартиените сертификати во сите членки на Европската образовна област. Во пракса, тие може да бидат дигитална верзија на вашата универзитетска диплома, сертификат за курс или кој било друг вид акредитиви.

 

This picture shows that the European Digital Credential contains information about the metadata (the information contained in the credential), the issuer, the subject of the credential and the seal. The subject relates to the description provided previously.

 

 

Европски дигитални акредитиви за учење имаат многу бенефити за индивидуи, работодавачи и организации.

Picture showing individuals around Europe.Индивидуи:

можат да направат онлајн портфолио за следење на нивното учење и да имаат целосна контрола врз нивните податоци

• можат лесно да ги користат нивните акредитиви за д анајдат работа или за понатамошна обука низ Европа

• можат да ги презентираат или да ги верифицираат нивните акредитвиви било кога во текот на нивната кариера, дури и ако институцијата која ги издала затворила или доколку податоците кои се користеле за нивно креирање се изгубени.

 

Picture showing employers. Работодавачи:

• Можат драматично да го намалат вре,ммето и цената за верификација на акредитивите и процесирање на апликацијата за работа

• Можат подобро да ги разберат акредитивите на кандидатите, посебно од другите земји членки како акредитиви ќе бидат преедени на јазикот на кој е потребно

може да им верува на ингеренциите без манипулации

 

Picture showing education providersПровајдери на образование и обука:

може да ги намали трошоците за издавање акредитиви

може подобро да ги разбере ингеренциите на учениците, особено од другите земји-членки бидејќи ингеренциите ќе бидат преведени на целниот јазик