Europass bilaga till yrkesexamensbevis

Har du en yrkesutbildning? Eller har du kanske utbildat dig via lärlingsplats eller läroavtal? Europass bilaga till yrkesexamensbevis kan hjälpa dig att visa dina yrkeskvalifikationer i Europa på ett sätt som är lätt att förstå.

Vad är Europass bilaga till yrkesexamensbevis?

Europass bilaga till yrkesexamensbevis är ett dokument med information som gör det lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå din yrkeskvalifikation. Europass bilaga till yrkesexamensbevis beskriver

  • kvalifikationens mål
  • nivå
  • läranderesultat
  • det relevanta utbildningssystemet.

När du söker jobb eller kurser utomlands kan det vara svårt att förklara vad du lärt dig under studierna. Det är här som Europass bilaga till yrkesexamensbevis kommer in i bilden.

Hur får jag Europass bilaga till yrkesexamensbevis?

Du kan söka efter Europass bilaga till yrkesexamensbevis för just din yrkesutbildning i ditt lands databas eller kontakta din institution för mer information.

Exempel på Europass bilaga till yrkesexamensbevis

Din yrkesutbildning + Europass bilaga till yrkesexamensbevis = den perfekta kombinationen när du söker jobb eller kurser i ett annat europeiskt land.