Examensbilagan

Tog du nyss examen? Har du en högskoleexamen på kandidat- eller masternivå? Med examensbilagan kan du visa dina kvalifikationer i hela Europa.

Vad är examensbilagan?

Examensbilagan är ett dokument med information som gör det lättare för arbetsgivare och lärosäten att förstå din kvalifikation.

När du söker jobb eller kurser utomlands kan det vara svårt att förklara vad du har studerat. Det är här examensbilagan kommer in i bilden.

Vilken information innehåller den?

Examensbilagan beskriver dina studier med kurspoäng, betyg och vad du har lärt dig.

Den innehåller information om 

  • typ och nivå av kvalifikation
  • den institution som har utfärdat kvalifikationen
  • innehåll och resultat
  • det nationella utbildningssystemet.

Den här informationen gör det lättare för en arbetsgivare eller utbildningsinstitution att förstå din kvalifikation och för dig att söka andra kurser och jobb.

Hur får jag en examensbilaga?

Du kan begära examensbilagan från det lärosäte där du har studerat.

I över 40 länder har du rätt att få examensbilagan automatiskt, gratis och på alla större europeiska språk.

Exempel på examensbilagor

Ditt examensbevis + examensbilagan = den perfekta kombinationen när du söker jobb eller kurser i ett annat europeiskt land.