Arbete i Europa

Det finns otaliga möjligheter att arbeta och hitta nya jobb runtom i Europa. Europass kan hjälpa dig att planera din karriär, skaffa nya kompetenser och hitta rätt tillfälle att använda dem.

Få ut mer av din kompetens med Europass

Europass innehåller också andra funktioner som du kan använda för att beskriva din kompetens så att folk i andra europeiska länder förstår:

  • Bilagan till examensbevis beskriver din högskoleutbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) och är en hjälp när du söker kurser och jobb utomlands.
  • Bilagan till yrkesexamensbevis beskriver din yrkesutbildning (t.ex. betyg, meriter och institution) och är en hjälp när du söker kurser och jobb utomlands.
  • Europass – rörlighet hjälper dig att beskriva de internationella erfarenheter och kompetenser du fått när du studerat, arbetat eller volontärarbetat utomlands.

Registrera dig och skapa din gratis profil för att ta reda på hur Europass kan hjälpa dig.

Få ut mer av din kompetens med Europass

Europass innehåller också andra funktioner som du kan använda för att beskriva din kompetens så att folk i andra europeiska länder förstår:

 

  • Bilagan till examensbevis beskriver din högskoleutbildning (t.ex. betyg, meriter och lärosäte) och hjälper utländska arbetsgivare att förstå din kompetens.
  • Bilagan till yrkesexamensbevis beskriver din yrkesutbildning (t.ex. betyg, meriter och organisation/skola) och hjälper utländska arbetsgivare att förstå din kompetens.
  • Europass – rörlighet hjälper dig att beskriva de internationella erfarenheter och kompetenser du fått när du studerat, arbetat eller volontärarbetat utomlands.

Information and support