Europass mobilitet

Om du har gjort praktik eller studerat en termin utomlands kan du dokumentera erfarenheten i Europass rörlighet. Det är ett dokument som hjälper dig att på ett enkelt, konsekvent och begripligt sätt beskriva dina nya färdigheter.

Utlandsvistelser är lärorika på många sätt

Att tillbringa en tid i ett annat land är ett bra sätt att upptäcka nya kulturer och utveckla nya färdigheter genom olika upplevelser. Europass rörlighet hjälper dig att beskriva och förmedla de värdefulla nya färdigheter och erfarenheter du skaffat dig under praktik, volontärarbete eller studier utomlands.

Vad har jag för nytta av Europass mobilitet?

För din framtida karriär är det viktigt att du kan reflektera över och dokumentera de erfarenheter du har fått när du rest, studerat eller arbetat utomlands.

Europass rörlighet är ett dokument som beskriver de färdigheter du har utvecklat under en viss utlandserfarenhet. Dokumentet kan innehålla information om arbetsuppgifter och ansvarsområden, jobbrelaterade färdigheter, språkkunskaper, digital kompetens, organisations- och ledarskapsförmåga och kommunikationsförmåga. De här färdigheterna kan vara mycket värdefulla när du söker jobb och kurser i framtiden.

Du kan enkelt uppdatera din Europassprofil med färdigheterna och uppgifterna från Europass rörlighet och spara det i ditt Europassbibliotek.

Hur skaffar jag Europass mobilitet?

Om du deltar i en organiserad utlandsverksamhet och vill få Europass rörlighet måste du be den utsändande partnern (t.ex. din skola eller någon annan institution som fixar platsen åt dig) att registrera sig hos det nationella Europasscentrumet i ditt land.

Den utsändande partnern och värdorganisationen (den organisation eller institution som du kommer att besöka utomlands) fyller i de relevanta dokumenten.

Du får ditt Europass mobilitet efter att du har avslutat din utlandsvistelse.

Exempel på Europass mobilitet