Europass – mobilność

„Europass – mobilność” może się przydać osobom, które odbyły zagraniczny staż lub przez semestr studiowały na zagranicznej uczelni. To dokument, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła za granicą staż lub semestr studiów. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje on, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać.

Czy mobilność jest zawsze równoznaczna z nowymi umiejętnościami?

Wyjazd na jakiś czas za granicę to świetny sposób na poznanie innej kultury i nabycie nowych umiejętności dzięki nowym, różnorodnym doświadczeniom. Dzięki dokumentowi „Europass – mobilność” można udowodnić, że podczas stażu, udziału w wolontariacie lub semestru studiów za granicą zyskało się nowe, cenne umiejętności i doświadczenie.

Co mi daje „Europass – mobilność”?

W życiu zawodowym liczy się to, czy kandydat może się wykazać potwierdzonym doświadczeniem, które nabył podczas podróży, studiów lub pracy za granicą.

„Europass – mobilność” pozwala na opisanie umiejętności nabytych dzięki konkretnym projektom z zakresu mobilności. W dokumencie mogą się znaleźć informacje o funkcji i zakresie odpowiedzialności uczestnika, jego kwalifikacjach zawodowych, znajomości języków obcych, umiejętnościach cyfrowych, organizacyjnych oraz z zakresu zarządzania i komunikacji. Takie umiejętności mogą się bardzo przydać w przyszłości, przy ubieganiu się o pracę lub przyjęcie na studia.

Jeśli ma się dokument „Europass – mobilność”, wystarczy zaktualizować swój profil Europass, dodając do niego umiejętności i informacje z tego dokumentu, a następnie zapisać go w swojej bibliotece Europass.

Jak uzyskać „Europass – mobilność”?

Uczestnicy zorganizowanych projektów mobilności w innym kraju, którzy są zainteresowani uzyskaniem „Europass – mobilność”, powinni zwrócić się do partnera wysyłającego (np. szkoły lub instytucji organizującej projekt) o zarejestrowanie się w Krajowym Centrum Europass w danym kraju.

Partner wysyłający i organizacja przyjmująca (organizacja lub instytucja za granicą, którą odwiedza uczestnik) wypełnią odpowiednie dokumenty.

Po powrocie z zagranicy uczestnik otrzyma swój dokument „Europass – mobilność”.

Przykłady dokumentów „Europass – mobilność”