Europass – zatrudnienie i rekrutacja

Usługi, jakie oferuje Europass, stanowią cenne wsparcie dla specjalistów w dziedzinie zasobów ludzkich, osób zajmujących się rekrutacją, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zatrudnianie pracowników oraz doradców zawodowych. Wszyscy oni potrzebują bowiem dostępu do wiarygodnych narzędzi i informacji, które pomogą im zrozumieć umiejętności i kwalifikacje kandydatów do pracy.

Uproszczenie procesu rekrutacji

Jeśli odpowiadasz za rekrutację, możesz używać Europassu jako narzędzia rekrutacji – możesz poprosić kandydatów o utworzenie profilu Europass. Użytkownicy serwisu Europass mogą utworzyć profil, który będzie zawierać opis wszystkich ich umiejętności i kwalifikacji oraz zdobytego doświadczenia. Link do swojego profilu mogą następnie udostępnić pracodawcom. Jeśli jesteś pracodawcą lub zajmujesz się rekrutacją, uzyskasz w takim przypadku dostęp do informacji o umiejętnościach i doświadczeniu kandydatów przedstawionych w sposób zrozumiały i uporządkowany. Za pomocą Europassu osoby ubiegające się o pracę mogą również tworzyć CV i listy motywacyjne oraz udostępniać je, wraz z innymi dokumentami zapisanymi w serwisie Europass, za pośrednictwem jednego prostego linku.

Jeśli zamieścisz ogłoszenie o wakacie na stronach portalu Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES), Europass sprawi, że wyświetli się ono osobom poszukującym pracy, które posiadają potrzebne Ci umiejętności.

 

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Rozwój kadry

Możesz również użyć Europassu do wspierania rozwoju umiejętności kadry pracowniczej. Europass pomoże Ci uzyskać jasny obraz umiejętności Twoich pracowników, co pozwoli Ci przeanalizować potrzeby w zakresie szkoleń i rozwoju. Pracownicy mogą budować i aktualizować swoje profile Europass, aby dokumentować w ten sposób swój rozwój zawodowy oraz osiągnięcia i postępy. Jeśli zdecydujesz się używać Europassu – bezpłatnego i wiarygodnego narzędzia sygnowanego przez UE – pomoże Ci to odkryć ukryty potencjał pracowników Twojej firmy lub organizacji.

Zrozumienie umiejętności i kwalifikacji

Europass oferuje również szereg innych narzędzi, które pomogą Ci zrozumieć umiejętności i kwalifikacje kandydatów i pracowników, w tym także zdobyte i uzyskane w innych krajach:

  • Suplement do dyplomu jest wydawany przez uczelnie wyższe i przedstawia w standardowej formie kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym (tytuł, osiągnięcia, uczelnia itp.).
  • Suplement Europass do świadectwa jest wydawany przez placówki kształcenia i szkolenia zawodowego i przedstawia w standardowej formie kwalifikacje zawodowe (uzyskane uprawnienia, osiągnięcia, placówka itp.).
  • Dokument Europass-Mobilność zawiera opis doświadczenia i umiejętności zdobytych podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą.

 

Cyfrowe poświadczenia Europass

Ramy w sprawie cyfrowych poświadczeń Europass umożliwiają instytucjom oświatowym wydawanie cyfrowych, zabezpieczonych przed fałszowaniem poświadczeń kwalifikacji i innych efektów nauki. Dzięki poświadczeniom cyfrowym Europass osoby uczące się, pracodawcy, placówki oświatowe i inne uprawnione organy dysponują prostym i godnym zaufania sposobem sprawdzenia autentyczności poświadczeń cyfrowych. Poświadczenia te umożliwiają potwierdzenie autentyczności kwalifikacji kandydatów i pracowników. Poświadczenia cyfrowe Europass są w całej Unii Europejskiej uznawane za prawnie równoważne świadectwom papierowym, a wszystkie elementy infrastruktury są otwarte i bezpłatne. Dowiedz się więcej o poświadczeniach cyfrowych Europass.

Pomóż w promowaniu Europassu!

Komisja Europejska pragnie, aby Europass był serwisem cenionym i powszechnie używanym przez pracodawców i osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz organizacje działające w obszarze rozwoju pracowników.

W przypadku wszelkich pytań i uwag dotyczących systemu Europass prosimy o kontakt.