Το Europass στην υπηρεσία της απασχόλησης και της επιλογής προσωπικού

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Europass είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αρμόδιους σε θέματα ανθρωπίνων πόρων και επιλογής προσωπικού καθώς και αρμόδιους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που χρειάζονται αξιόπιστα εργαλεία και πληροφορίες ώστε να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων που απευθύνονται σε αυτούς.

Απλοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων σας

Χρησιμοποιώντας το Europass ως εργαλείο για τις προσλήψεις σας, μπορείτε να ζητήσετε από τους υποψηφίους σας να δημιουργήσουν ένα προφίλ Europass. Οι χρήστες του Europass μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ που κάνει μια επισκόπηση όλων των δεξιοτήτων, των προσόντων και της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι χρήστες μπορούν, εάν το επιθυμούν, να κοινοποιούν έναν σύνδεσμο στο προφίλ τους στους εργοδότες. Το προφίλ τους θα σας δώσει τη δυνατότητα, είτε είστε εργοδότης είτε υπεύθυνος επιλογής προσωπικού, να σχηματίσετε μια άποψη για τις δεξιότητες και τις εμπειρίες των υποψηφίων, που παρουσιάζονται με κατανοητό και δομημένο τρόπο. Με το Europass οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να συντάξουν βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές και να τα κοινοποιήσουν σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα από το Europass, με την αποστολή ενός απλού συνδέσμου.

Επιπλέον, εάν δημοσιεύσετε την θέση που σας ενδιαφέρει να καλύψετε στην πύλη για την ευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης (EURES), το Europass θα επισημάνει στους υποψηφίους τις κενές θέσεις που αντιστοιχούν στο προφίλ δεξιοτήτων τους.

 

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Επιμόρφωση προσωπικού

Το Europass μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να στηρίξετε το υπάρχον εργατικό δυναμικό σας ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Το Europass μπορεί να σας βοηθήσει να σχηματίσετε μια σαφή εικόνα των δεξιοτήτων που διαθέτουν τα στελέχη σας, γεγονός που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες κατάρτισης και επιμόρφωσής τους. Τα μέλη του προσωπικού σας μπορούν να δημιουργήσουν και να ενημερώνουν το προφίλ τους Europass για να τηρούν ένα αρχείο της επαγγελματικής τους εξέλιξης, των επιτευγμάτων και της προόδου τους στο εργασιακό πεδίο. Εάν χρησιμοποιήσετε το Europass στον οργανισμό σας, θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των υπαλλήλων σας με τη βοήθεια ενός δωρεάν και αξιόπιστου εργαλείου της ΕΕ.

Κατανόηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων

Το Europass σας παρέχει επίσης μια σειρά από άλλα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις διάφορες δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα, ιδίως από άλλες χώρες:

  • Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και περιγράφει τους τίτλους της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. βαθμολογία, επιτεύγματα, ίδρυμα) σε τυποποιημένη μορφή.
  • Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass εκδίδεται από ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και περιγράφει τα επαγγελματικά προσόντα (π.χ. βαθμολογία , επιτεύγματα, ίδρυμα) σε τυποποιημένη μορφή.
  • Η κινητικότητα Europass περιγράφει τις διεθνείς εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, της εργασίας ή της εθελοντικής εμπειρίας τους στο εξωτερικό.

Ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass

To πλαίσιο ψηφιακών διαπιστευτηρίων Europass επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εκδίδουν ψηφιακούς, απαραβίαστους τίτλους και άλλα διαπιστευτήρια μάθησης. Με τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass, οι εκπαιδευόμενοι, οι εργοδότες, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλοι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί διαθέτουν έναν απλό και αξιόπιστο τρόπο για να ελέγχουν την αυθεντικότητα των ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Σας επιτρέπουν να επιβεβαιώνετε την αυθεντικότητα των προσόντων που διαθέτουν οι υποψήφιοι και το προσωπικό σας. Τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass ισοδυναμούν από νομική άποψη με έντυπα πιστοποιητικά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα βασικά στοιχεία της υποδομής τους είναι ανοιχτά και δωρεάν. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα ψηφιακά διαπιστευτήρια Europass

Βοηθήστε μας να προωθήσουμε το Europass

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί το Europass να γίνει μια πολύτιμη και ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία μεταξύ των εργοδοτών, των αρμόδιων για θέματα επιλογής προσωπικού και των φορέων επιμόρφωσης προσωπικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να μας πείτε τα σχόλιά σας ή για να μας υποβάλετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το Europass.