Δήλωση προσβασιμότητας για το Europass

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό χώρο: https://europa.eu/europass και οποιονδήποτε από τους υποτομείς του. Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έχει γίνει σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, Συμμορφώνεται απόλυτα με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Accessibility Statement - Europass EN
English
(64.19 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass BG
English
(58.38 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass CS
English
(64.47 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass DA
English
(57.45 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass DE
English
(57.63 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass EL
English
(58.5 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass ES
English
(63.83 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass ET
English
(63.81 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass FI
English
(57.62 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass FR
English
(64.19 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass GA
English
(57.85 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass HR
English
(63.76 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass HU
English
(64.65 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass IT
English
(63.64 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass LT
English
(57.66 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass LV
English
(57.67 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass MT
English
(57.66 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass NL
English
(63.79 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass PL
English
(64.27 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass PT
English
(57.64 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass RO
English
(57.66 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass SK
English
(64.32 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass SL
English
(57.45 KB - DOCX)
Download
Accessibility Statement - Europass SV
English
(63.9 KB - DOCX)
Download