Европас за трудова заетост и набиране на персонал

Услугите на Европас са добри източници за специалистите по човешки ресурси, лицата и мениджърите, наемащи персонал, и специалистите по професионално ориентиране, които се нуждаят от надеждни инструменти и информация, за да разберат уменията и квалификациите на кандидатите за работа.

Опростяване на процеса на набиране на персонал

Използването на Европас като инструмент за набиране на персонал ви позволява да поискате от кандидатите за работа да създадат Европас профил. Потребителите на Европас могат да създадат профил, който съдържа преглед на всички техни умения, квалификации и опит. Ако желаят, те могат да споделят връзка към своя профил с работодателите. В качеството си на работодател или лице, наемащо персонал, вие ще можете да видите уменията и опита на кандидатите, представени по разбираем и структуриран начин в съответния профил. Кандидатите могат също да създават автобиографии и мотивационни писма и да ги споделят заедно с други документи чрез обикновена връзка към портала Европас.

Освен това, ако публикувате свободно работно място на портала на Европейската служба по заетостта (EURES), Европас ще посочва подходящи свободни работни места на търсещите работа, чиито умения отговарят на изискванията.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Развитие на персонала

Европас може да се използва и за подпомагане на развитието на уменията на вашите настоящи служители. Благодарение на информацията в Европас можете да получите ясна представа за уменията на служителите във вашата организация, което ще ви позволи да прецените нуждите от обучение и развитие. Служителите могат да съставят и актуализират своите Европас профили, за да регистрират професионалното си развитие, постиженията и напредъка на работното място. Използването на Европас във вашата организация може да отключи нейния скрит човешки потенциал благодарение на безплатен и надежден инструмент на ЕС.

Разбиране на уменията и квалификациите

Европас предлага и няколко други инструмента, които могат да ви помогнат да разберете уменията и квалификациите, включително, когато става въпрос за квалификации от други държави:

  • Приложението към дипломата се издава от висшите училища и съдържа описание на квалификациите за висше образование (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • Приложението към сертификат Европас се издава от институции за професионално образование и обучение (ПОО) и съдържа описание на професионалните квалификации (напр. степени, постижения, институция) в стандартен формат.
  • С Европас мобилност се описват международният опит и уменията, придобити от съответното лице по време на обучение, работа или доброволческа дейност в чужбина.

Можете да поискате тези документи да ви бъдат предоставени като част от кандидатурата за свободни работни места.

 

Цифрови удостоверения Европас

Рамката за цифровите удостоверения Европас позволява на образователните институции да издават цифрови, защитени от фалшификация квалификации и други удостоверения за обучение. Благодарение на цифровите удостоверения Европас учащите, работодателите, образователните институции и други оправомощени органи разполагат с лесен и надежден начин за проверка на автентичността на цифрови удостоверения. Цифровите удостоверения предлагат начин да се потвърди автентичността на квалификациите на кандидатите и служителите. Цифровите удостоверения Европас са правно равностойни на сертификатите на хартия в целия Европейски съюз, като всички компоненти на инфраструктурата за тяхното съставяне са отворени и безплатни. Прочетете повече за цифровите удостоверения Европас.

Помощ за популяризирането на Европас!

Европейската комисия се стреми да превърне Европас в ценна и широко използвана услуга сред работодателите, специалистите по набиране на персонал и организациите за развитие на персонала.

Свържете се с нас по електронната поща за коментари или въпроси във връзка с Европас.