Подготовка за учене в чужбина

Ако планирате да учите или да се обучавате в друга страна от ЕС, трябва да представите квалификациите си (образователна степен, диплома или доказателство за професионално обучение) на институция за образование и обучение. Този списък със съвети и информация може да ви помогне да получите признаване на вашата квалификация и да учите в чужбина.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Запознайте се с информацията

Когато търсите курс, уверете се, че сте проверили информацията относно таксите за обучение; продължителността на обучението; процеса на кандидатстване и признаването на вашето образование в чужбина. 

Ако отивате на студентски обмен в институция в друга страна, уверете се, че сте получили ясна информация както от вашата изпращаща институция, така и от приемащата институция относно съответните курсове, оценки и изпити.

Потърсете информация относно признаването на квалификации

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се с центъра ENIC-NARIC в съответната страна. Центровете ENIC-NARIC предлагат оценки и съвети относно признаването на чуждестранни квалификации, което може да ви помогне да обясните вашите квалификации на институции за образование и обучение.

Можете да включите информация за нивото на вашата квалификация във вашата автобиография Европас и в документите за кандидатстване, за да помогнете за по-доброто разбиране на вашата квалификация. Вашата образователна институция би следвало да може да ви предостави повече информация за вашите квалификации.

Проверете и сравнете квалификационните нива 

Проверете нивото на вашата квалификация в националната квалификационна рамка във вашата страна. Много държави разполагат с национална квалификационна рамка, която представя различните видове квалификации в националната образователна система. Можете също така да проверите съответното ниво на вашата квалификация по Европейската квалификационна рамка (ЕКР). ЕКР помага за сравняването на квалификационните системи в Европа.

luggage

Подгответе необходимите документи

Подредете вашите документи. Уверете се, че имате бърз достъп до вашите дипломи, академични справки и преводи, за да ги представите на институциите за образование и обучение, в които кандидатствате. Знаете ли, че можете да съхранявате всички ваши цифрови документи във вашата библиотека в Европас?

  • Ако имате висше образование, можете да поискате от вашата учебна институция да ви издаде приложение към дипломата, което съдържа информация за вашата квалификация.
  • Ако имате професионална квалификация, можете да поискате от институцията, в която сте се обучавали, да ви издаде приложение към сертификат Европас, което съдържа информация за вашата квалификация.