Priprema za studije u inostranstvu

Ako planirate da studirate ili završite obuku u drugoj zemlji EU, potrebno je da prikažete svoje kvalifikacije (uvjerenje, diplomu ili dokaz o stručnoj obuci) instituciji za obrazovanje i obuku. Ova lista savjeta i informacija može vam pomoći da vaša kvalifikacija bude priznata i da studirate u inostranstvu.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Provjerite informacije

Kada tražite kurs, provjerite informacije o školarini; dužini studija; procesu prijavljivanja; i priznavanju vaših studija u inostranstvu.

Ako idete na azmjenu studenata u instituciju u drugoj zemlji, pobrinite se da dobijete jasne informacije i od svoje matične institucije i od institucije domaćina o uključenim kursevima, ocjenama i ispitima.

Dobijte informacije o priznavanju kvalifikacija

Ako vam je potrebno više informacija, kontaktirajte ENIC-NARIC centar centar u odgovarajućoj državi. ENIC-NARIC centri nude evaluacije i savjete o priznavanju stranih kvalifikacija, što vam može pomoći da obrazložite svoje kvalifikacije institucijama za obrazovanje i obuku.

Možete uključiti informacije o nivou vaše kvalifikacije u svoj Europass CV i u dokumenta za prijavu kako biste pomogli ljudima da bolje razumiju vašu kvalifikaciju. Vaša obrazovna institucija bi mogla da vam pruži više informacija o vašim kvalifikacijama.

Provjerite i uporedite nivoe kvalifikacija

Provjerite nivo svoje kvalifikacije na nacionalnom okviru kvalifikacija u vašoj zemlji. Mnoge zemlje imaju nacionalni okvir kvalifikacija koji prikazuje različite vrste kvalifikacija u nacionalnom obrazovnom sistemu. Odgovarajući nivo svoje kvalifikacije možete provjeriti i na Evropskom okviru kvalifikacija (EOK). EOK pomaže da se uporede sistemi kvalifikacija u Evropi.

Luggage

Pripremite relevantna dokumenta

Uredite sva svoja dokumenta. Pobrinite se da imate lak pristup svojim diplomama, transkriptima i prevodima koje možete da podijelite sa institucijom za obrazovanje i obuku kod koje se prijavljujete. Da li ste znali da sva svoja digitalna dokumenta možete da čuvate u Europass biblioteci?

  • Ako imate kvalifikaciju visokog obrazovanja, možete da zatražite dodatak diplomi od institucije na kojoj ste studirali, koji uključuje podatke o vašoj kvalifikaciji.
  • Ako imate stručnu kvalifikaciju, možete da dobijete Europass dodatak certifikatu od institucije u kojoj ste studirali, koji uključuje informacije o vašoj kvalifikaciji.