Priprema za rad u inostranstvu

Ako planirate da radite u drugoj zemlji EU, moraćete da predstavite svoje vještine i kvalifikacije poslodavcu ili posredniku u zapošljavanju na način koji oni razumiju. Evo kontrolne liste savjeta i informacija koje će vam pomoći da se pripremite za rad u inostranstvu.

Provjerite svoj NOK

Upoznajte nivo svoje kvalifikacije u okviru Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u svojoj zemlji. Mnoge zemlje imaju NOK koji prikazuje različite vrste kvalifikacija u nacionalnom obrazovnom sistemu kako bi ljudima pomogao da razumiju vašu kvalifikaciju.

Nivo svoje kvalifikacije možete da provjerite i na Evropskom okviru kvalifikacija (EOK). EOK pomaže da se uporede sistemi kvalifikacija u Evropi. Većina evropskih zemalja je mapirala svoje nacionalne kvalifikacije sa EOK-om. Možete uključiti informacije o vašim NOK i EOK nivoima u svoj CV i dokumentima za prijavu. Vaša obrazovna institucija bi mogla da vam pruži informacije o vašim kvalifikacijama.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Provjerite da li su vaša profesija ili posao regulisani

Neke profesije (kao što su doktori, advokati, arhitekte) su regulisane u mnogim zemljama.

To znači da postoje specifični kriterijumi za rad na ovim poslovima u toj konkretnoj zemlji. Provjerite bazu podataka o regulisanim profesijama da vidite da li je vaša profesija na ovoj listi.

Morate da ispunite određene kriterijume da biste se prijavili za ove poslove i možda ćete morati da polažete ispite. Ako je vaša profesija regulisana i treba da podnesete zahtjev za priznavanje vaših profesionalnih kvalifikacija, možete:

Neka vaše kvalifikacije budu priznate

Obratite se ENIC-NARIC centru u zemlji u kojoj želite da radite. ENIC-NARIC centri nude evaluacije i savjete o priznavanju stranih kvalifikacija, koji vam mogu pomoći da objasnite svoje kvalifikacije poslodavcima i posrednicima u zapošljavanju.

Multi-coloured folders piled up

Uredite sva svoja dokumenta

Pobrinite se da imate lak pristup svojim diplomama, transkriptima i drugim dokumentima koje ćete podijeliti sa poslodavcima ili službama u zemlji u kojoj želite da radite. Možda ćete morati da organizujete i prevode svojih dokumenata.

Možete da čuvate sva svoja digitalna dokumenta u vašoj Europass biblioteci.

  • Ako imate kvalifikaciju visokog obrazovanja, možete da zatražite dodatak diplomi od institucije na kojoj ste studirali, koji uključuje korisne informacije o vašoj kvalifikaciji koje će vam pomoći da objasnite ono što ste naučili.
  • Ako imate stručnu kvalifikaciju, možete da dobijete Europass dodatak certifikatu, koji nudi korisne informacije o vašoj stručnoj kvalifikaciji koje će vam pomoći da objasnite ono što ste naučili.