Gatavošanās darbam ārzemēs

Ja plānojat strādāt citā ES valstī, jums savas prasmes un kvalifikācija būs jāizklāsta darba devējam vai personāla atlases birojam saprotamā veidā. Lūk, daži padomi un informācija, kas palīdzēs sagatavoties darbam ārzemēs.

Ieskatieties nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā

Uzziniet, kāds ir jūsu kvalifikācijas līmenis jūsu valsts nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā (NKI). Daudzās valstīs pastāv nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra, kas klasificē dažādus kvalifikāciju veidus valsts izglītības sistēmā, lai palīdzētu citiem labāk saprast jūsu kvalifikāciju.

Varat arī pārbaudīt savas kvalifikācijas līmeni Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI). EKI palīdz salīdzināt dažādu Eiropas valstu kvalifikācijas sistēmas. Lielākā daļa Eiropas valstu ir pieskaņojušas savas nacionālās kvalifikācijas EKI. Informāciju par NKI un EKI līmeņiem varat iekļaut savā CV un pieteikuma dokumentos. Jūsu izglītības iestāde, iespējams, varēs jums sniegt informāciju par jūsu kvalifikāciju.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Pārbaudiet, vai jūsu profesija vai darbs ir reglamentēts

Dažas profesijas (piemēram, ārsti, juristi, arhitekti) ir reglamentētas daudzās valstīs.

Tas nozīmē, ka konkrētajā valstī ir jāatbilst īpašiem kritērijiem, lai varētu strādāt šajās profesijās. Pārbaudiet reglamentēto profesiju datubāzi, lai uzzinātu, vai jūsu profesija ir iekļauta šajā sarakstā.

Lai pieteiktos uz šiem amatiem, jums jāatbilst noteiktiem kritērijiem un, iespējams, jānokārto eksāmeni. Ja jūsu profesija ir reglamentēta un jums ir jālūdz, lai atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju, varat:

Panāciet savas kvalifikācijas atzīšanu

Sazinieties ar ENIC-NARIC centru valstī, kurā vēlaties strādāt. ENIC-NARIC centri piedāvā novērtējumus un padomus par ārvalstīs iegūtas kvalifikācijas atzīšanu. Tie var jums palīdzēt izskaidrot savu kvalifikāciju darba devējiem un personāla atlases veicējiem.

Multi-coloured folders piled up

Sakārtojiet savus dokumentus

Gādājiet, lai jums ir viegli pieejami jūsu diplomi, apliecības un citi dokumenti, lai varētu tos iesniegt darba devējiem vai personāla atlases veicējiem valstī, kurā vēlaties strādāt. Jums, iespējams, būs nepieciešami arī jūsu dokumentu tulkojumi.

Visus savus digitālos dokumentus varat glabāt savā Europass bibliotēkā.

  • Ja jums ir augstākās izglītības kvalifikācija, varat mācību iestādei pieprasīt diploma pielikumu, kurā ir iekļauta noderīga informācija par jūsu kvalifikāciju. Tas palīdzēs paskaidrot, ko esat iemācījies.
  • Ja jums ir profesionālā kvalifikācija, varat saņemt Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu, kurā sniegta noderīga informācija par jūsu profesionālo kvalifikāciju. Tas palīdzēs paskaidrot, ko esat iemācījies.