Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) īstenošana

ES dalībvalstis un 11 citas valstis apņēmušās ieviest EKI, lai darba devējiem, darba ņēmējiem un izglītības ieguvējiem palīdzētu saprast nacionālas, starptautiskas un trešo valstu kvalifikācijas apliecības. Uzziniet vairāk par EKI īstenošanu šajās valstīs.

Izvēlieties zemāk vienu valstu, lai skatītu šo:

  • EKI nacionālo koordinācijas punktu kontaktinformācija.
  • Informācija par nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.
  • EKI pielīdzināšanas ziņojumi (Pieejams tikai angļu valodā).

Salīdziniet nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras visā Eiropā.

CEDEFOP Eiropas pārskats par nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone