Diploma pielikums

Kas tas ir

Dokuments, kurā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši augstākās izglītības diplomu īpašnieki. Piemēri

Tas papildina oficiālajos diplomos iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši darba devējiem vai institūcijām ārpus izdevējvalsts.

Kam tas domāts

Europass Diploma pielikumu izsniedz augstākās izglītības iestāžu absolventiem kopā ar diplomu.

Kas tas nav

Diploma pielikums nav:

  • augstskolas diploma oriģināla aizvietotājs;
  • automātiska sistēma, kas garantē atzīšanu.

Kur to var saņemt

Diploma pielikumu izsniedz tā augstākās izglītības iestāde, kas izsniedz diploma oriģinālu.

Norādījumi un paraugi.