Europass izglītībai un apmācībai

Europass ir vērtīgs resurss studentiem un absolventiem, kā arī izglītības un apmācības iestādēm Eiropā. Eiropas Komisija pārvalda Europass platformu, kas ietver bezmaksas tiešsaistes rīku kopumu un informāciju par mūžizglītību un karjeras attīstību.

Eiropas instruments karjeras un studiju pārvaldībai

Europass ir daudzvalodu rīks, ar kura palīdzību studenti vai topošie studenti var vienuviet reģistrēt visas savas prasmes, kvalifikācijas un pieredzi. Europass lietotāji var izveidot profilu drošā tiešsaistes rīkā, kurā tie precizē savus mērķus un var reģistrēt visas savas mācības un sasniegumus.

Studenti var izmantot šo profilu arī studiju laikā, lai reģistrētu savus projektus, sasniegumus un progresu.

Topošie studenti ar Europass palīdzību var kopīgot savu profilu, CV un citus dokumentus, lai skaidri informētu par savām prasmēm, kvalifikāciju un pieredzi.

Europass piedāvā arī vairākus citus rīkus, ko varat izmantot, lai palīdzētu studentiem informēt par savām prasmēm un kvalifikāciju.

  • Diploma pielikumu izsniedz augstākās izglītības iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta augstākās izglītības kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu izdod profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta profesionālā kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass mobilitātes dokuments palīdz aprakstīt starptautisko pieredzi un prasmes, kas gūtas, studējot, strādājot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs.

 

Informācija par studijām un mācībām Eiropā

Europass piedāvā plašu informāciju 29 valodās, lai studenti un izglītojamie varētu plānot mācības, karjeru un mobilitāti.

Izglītības un apmācības iestādes var piekļūt arī informācijai par:

Europass piedāvā arī valstu lapas ar informāciju par Eiropas un valstu līmeņa pakalpojumiem, informāciju par mācībām un darbu Eiropā.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti

Europass digitālo apliecinājuma dokumentu sistēma ļauj izglītības iestādēm izsniegt digitālus, pret viltojumiem drošus kvalifikāciju apliecinājumus un citus ar mācībām saistītus apliecinājumus. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti izglītojamajiem, darba devējiem, izglītības un apmācības iestādēm un citām pilnvarotām struktūrām ļauj vienkārši un uzticami pārbaudīt digitālo apliecinājuma dokumentu autentiskumu. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti juridiski ir līdzvērtīgi papīra formāta sertifikātiem visā Eiropas Savienībā, un visi infrastruktūras komponenti ir atvērti un bez maksas. Uzziniet vairāk par to, kā varat piedalīties.

Europass popularizēšana

Lai izstrādātu un popularizētu Europass, Eiropas Komisija sadarbojas ar iesaistītajām valstīm, ieinteresētajām personām un ekspertiem visā ES. Izglītības un apmācības iestādes, kā arī politikas veidotāji un eksperti, izmantojot Europass, dod būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu dažādām auditorijām un pielāgotu Europass dažādām vajadzībām.

Ja vēlaties sniegt atsauksmes vai jums ir jautājumi par Europass, sazinieties ar mums pa e-pastu.