Europass pentru educație și formare

Europass este o resursă utilă pentru studenți și absolvenți, precum și pentru instituțiile de educație și formare profesională din Europa. Comisia Europeană gestionează platforma Europass, un set gratuit de instrumente online și de informații privind învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea carierei.

Instrumentul european de gestionare a carierei și a studiilor

Europass este un instrument multilingv care le va permite studenților actuali sau viitori să își grupeze într-un singur loc toate competențele, calificările și experiențele. Utilizatorii Europass își pot crea un profil personal, cu un instrument online securizat, pentru a-și identifica obiectivele și pentru a ține evidența tuturor activităților și realizările lor în materie de învățare.

Studenții pot, de asemenea, să utilizeze profilul pe durata studiilor, pentru a-și înregistra proiectele, realizările și progresele.

Potențialii studenți își pot partaja profilul, CV-urile și alte documente prin intermediul Europass pentru a-și face cunoscute competențele, calificările și experiența.

Europass oferă, de asemenea, o serie de alte instrumente pentru a-i ajuta pe studenți să își comunice competențele și calificările:

  • Suplimentul la diplomă este eliberat de instituții de învățământ superior și oferă, într-un format standard, informații utile privind calificările obținute (de exemplu, note, realizări, instituții implicate).
  • Suplimentul Europass la certificatul profesional este eliberat de instituțiile de educație și formare profesională și oferă, într-un format standard, informații utile privind calificările profesionale (de exemplu, note, realizări, instituții implicate).
  • Documentul de mobilitate Europass descrie experiențele internaționale și competențele dobândite de studenți în perioadele de studiu, muncă sau voluntariat în străinătate.

Informații despre posibilitățile de studiu și învățare din Europa

Europass oferă o varietate de informații, în 29 de limbi, pentru a-i ajuta pe studenți și pe ceilalți cursanți să își planifice învățarea, cariera și mobilitatea.

Instituțiile de educație și formare pot avea acces, de asemenea, la informații despre:

Pe site-ul Europass sunt, de asemenea, disponibile pagini specifice fiecărei țări cu informații despre serviciile oferite la nivel european și național și despre posibilitățile de a învăța și de a munci în Europa.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Acreditări digitale Europass

Cadrul privind acreditările digitale Europass le permite instituțiilor să emită calificări digitale inviolabile precum și alte acreditări de învățare. Cu acreditările digitale Europass, cursanții, angajatorii, instituțiile de educație și formare profesională și alte organisme autorizate au la dispoziție o modalitate simplă și fiabilă de verificare a autenticității acreditărilor digitale. Acreditările digitale Europass sunt echivalente din punct de vedere juridic cu certificatele pe suport de hârtie în întreaga Uniune Europeană, toate componentele infrastructurii fiind deschise și gratuite. Aflați mai multe despre cum puteți participa.

Promovarea Europass

Comisia Europeană colaborează cu țările participante, cu părțile interesate și cu experți din întreaga UE pentru a dezvolta și promova Europass. Instituțiile de educație și formare, împreună cu factorii de decizie și experții, joacă un rol esențial în utilizarea Europass pentru a ajuta diverse categorii de public și pentru a demonstra potențialul Europass de adaptare la nevoi diferite.

Contactați-ne dacă aveți sugestii sau întrebări cu privire la Europass.