Europass voor onderwijs en opleiding

Europass is een nuttig hulpmiddel voor leerlingen, studenten, afgestudeerden en onderwijs- en opleidingsinstellingen in Europa. De Europese Commissie beheert het Europass-platform dat gratis online-tools en informatie over een leven lang leren en loopbaanontwikkeling biedt.

De Europese tool voor het beheer van jouw loopbaan en opleidingen

Europass is een meertalige tool waarmee (toekomstige) leerlingen of studenten hun vaardigheden, kwalificaties en ervaring op één plaats kunnen documenteren. De gebruikers van Europass kunnen de beveiligde online-tool gebruiken om een profiel aan te maken, daarin hun doelstellingen aan te geven en hun leerervaringen en resultaten bij te houden.

Leerlingen en studenten kunnen hun profiel tijdens hun opleiding ook gebruiken om hun projecten, resultaten en vorderingen bij te houden.

Toekomstige leerlingen en studenten kunnen hun profiel, cv’s en andere documenten via Europass delen en op die manier jou op de hoogte brengen van hun vaardigheden, kwalificaties en ervaringen.

Europass biedt ook andere tools waarmee leerlingen en studenten hun vaardigheden en kwalificaties kunnen meedelen:

  • Het Europass-diplomasupplement wordt afgegeven door instellingen voor hoger onderwijs en geeft in een standaardformaat nuttige informatie over onderwijsresultaten (graad, resultaten, instelling enz.)
  • Het Europass-certificaatsupplement wordt afgegeven door instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en geeft in een standaardformaat nuttige informatie over kwalificaties (graad, resultaten, instelling enz.)
  • Het Europass-mobiliteit document beschrijft welke ervaring en vaardigheden leerlingen of studenten hebben opgedaan tijdens een opleiding, stage of vrijwilligerswerk in het buitenland.

 

Informatie over studeren en opleidingen in Europa

Europass biedt uitgebreide informatie in 29 talen waarmee elke leerling, student of iedereen die een opleiding volgt zijn onderwijs, loopbaan en mobiliteit kan plannen.

Onderwijs- en opleidingsinstellingen vinden hier ook informatie over:

Europass bevat ook landspecifieke pagina’s  met informatie over Europese en nationale diensten, en over leren en werken in Europa.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Digitale credentials Europass

Het kader voor digitale credentials van Europass biedt instellingen de mogelijkheid om digitale, onvervalsbare kwalificaties en andere credentials af te geven. Met de digitale credentials van Europass kunnen leerlingen, studenten, onderwijs- en opleidingsinstellingen en andere bevoegde instanties op een eenvoudige en betrouwbare manier de authenticiteit van digitale credentials controleren. Digitale credentials van Europass zijn in de hele Europese Unie juridisch gelijkwaardig aan papieren getuigschriften, en alle onderdelen van de infrastructuur zijn open en gratis. Lees meer over de mogelijkheden van digitale credentials

Ontwikkeling van Europass

De Europese Commissie werkt samen met de deelnemende landen, belanghebbenden en deskundigen in de hele EU om Europass te ontwikkelen en te verbeteren. Onderwijs- en opleidingsinstellingen, maar ook beleidsmakers en deskundigen die Europass gebruiken om verschillende doelgroepen te helpen, laten duidelijk zien dat Europass breed inzetbaar is.

Neem contact op als je vragen of opmerkingen over Europass hebt.