Bilaga till examensbevis

Vad är det

Ett dokument som beskriver kunskaper och färdigheter för dem som har examen från högre utbildning. Exempel

Det kompletterar information som redan finns i det officiella examensbeviset och gör det mer lättförståeligt, särskilt för arbetsgivare, högskolor och universitet utanför det land som utfärdat det.

Vem är det till för

Europass-bilagan utfärdas tillsammans med examensbevis för högre utbildning.

Vad det inte är

Bilaga till examensbevis är inte:

  • en ersättning för det ursprungliga examensbeviset;
  • ett automatiskt system som garanterar ett erkännande.

Var kan man få tag på det

Europassbilagan till examensbevis utfärdas av det lärosäte som har utfärdat det ursprungliga examensbeviset.

Anvisningar och mallar.