Provádění Evropského rámce kvalifikací (EQF)

Členské státy EU a dalších 11 zemí se zavázaly evropský rámec kvalifikací provádět s cílem zvyšovat jeho účinnost, aby zaměstnavatelům, pracovníkům a studujícím pomohl lépe pochopit vnitrostátní a mezinárodní kvalifikace a kvalifikace ze třetích zemí. Více informací o tom, jak se jednotlivým zemí daří rámec EQF provádět.

Zvolte zemi:

  • Kontakt na národní koordinační střediska evropského rámce kvalifikací: Tato  střediska mají na starost koordinaci provádění Evropského rámce kvalifikací (EQF) na vnitrostátní úrovni.
  • Informace o národním rámci kvalifikací
  • Zprávy o přiřazování k evropskému rámci kvalifikací (pouze v angličtině)

 

Porovnat národní kvalifikační rámce v celé Evropě

Evropský katalog národních rámců kvalifikací od Cedefopu 

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone