Co pro vás EURES může udělat?

Síť EURES pomáhá uchazečům o zaměstnání najít pracovní uplatnění v evropských zemích a zaměstnavatelům přijímat zaměstnance z celé Evropy.

Díky dohodě Evropské unie o volném pohybu pracovníků se můžete za účelem hledání pracovních příležitostí nebo nástupu do zaměstnání přestěhovat do kterékoli země EU, ale i do Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a na Island.

Síť EURES poskytuje pomoc a podporu uchazečům o zaměstnání při hledání pracovních příležitostí a zaměstnavatelům při hledání vhodných pracovníků v celé Evropě.

Na portálu EURES a prostřednictvím více než tisícovky poradců EURES, kteří působí v členských a partnerských organizacích sítě EURES, je k dispozici široká škála služeb.

Mezi služby sítě EURES poskytované uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům patří:

  • propojování volných pracovních míst a životopisů na portále EURES,
  • poskytování informací, poradenství a dalších podpůrných služeb pracovníkům a zaměstnavatelům,
  • poskytování informací o životních a pracovních podmínkách v zemích sítě EURES,
  • poskytování specifických podpůrných služeb příhraničním pracovníkům a zaměstnavatelům v přeshraničních regionech,
  • poskytování podpory specifickým skupinám s využitím cílených programů pracovní mobility,
  • zajišťování platformy Evropských (on-line) dnů pracovních příležitostí a
  • poskytování informací (a přístupu k nim) o pomoci po přijetí pracovníků, jako jsou jazykové kurzy a podpora při integraci v cílové zemi.

Více informací o dostupných službách naleznete na portálu EURES. Kontaktní údaje členů a partnerů sítě EURES naleznete na stránkách EURES ve vaší zemi nebo se obraťte přímo na poradce EURES prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo chatu.