Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

Vytvořil(a) jsem si účet EU Login, ale neobdržel(a) jsem e-mail s potvrzením. Co mám dělat?

Potvrzovací e-mail byste do své e-mailové schránky měli obdržet několik minut po vyplnění formuláře. Pokud tomu tak není, zkontrolujte si ještě složku s nevyžádanou poštou.

Případně si ověřte, zda jste všechna pole ve formuláři vyplnili správně. Mohlo se například stát, že jste uvedli špatně svůj e-mail. Je-li tomu tak, musíte se zaregistrovat znovu. Můžete si vytvořit účet u služby EU Login. Stačí kliknout na odkaz „Vytvořit účet“ na hlavní stránce služby EU Login.

Pokoušel(a) jsem si vytvořit účet, ale zobrazila se mi zpráva, že můj e-mail je již zaregistrován.

To znamená, že jste si účet EU Login již vytvořili v minulosti. Možná to bylo pro jinou aplikaci nebo internetovou stránku.

Jděte na „Obnovit heslo“ a zadejte svou e-mailovou adresu. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Své heslo u služby EU Login si nepamatuji. Co mám dělat?

Pokud jste své heslo zapomněli nebo jste obdrželi chybovou zprávu „Zadané heslo není správné“, můžete požádat o zaslání e-mailu k nastavení nového hesla.

Uveďte svou e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů na obrazovce. Nyní byste měli být schopni si zadat nové heslo.

Nemám chytrý telefon. Jak mám aktivovat dvoufaktorovou autentizaci?

Pokud v tomto okamžiku nemáte chytrý telefon, na němž byste spustili mobilní aplikaci EU Login, můžete k autentizaci použít jiné zařízení nebo využít některé z našich dalších možností ověření.

K instalaci mobilní aplikace EU Login můžete použít jakékoli zařízení kompatibilní se systémem iOS nebo Android nebo můžete využít další dvě dostupné možnosti autentizace:

 • bezpečnostní klíč (např. YubiKey),
 • důvěryhodnou platformu na vašem počítači (např. Windows Hello).

Více informací o těchto dvou možnostech naleznete v instruktážním videu služby EU Login a na stránkách uživatelské podpory..

Kde si mohu stáhnout aplikaci EU Login?

Mobilní aplikaci EU Login si můžete stáhnout z Google Play Store (pokud na svém zařízení máte systém Android) nebo z Apple App Store (pokud máte operační systém iOS).

Jak si mám aplikaci EU Login nastavit na mobilním zařízení?

Chcete-li si nastavit mobilní aplikaci EU Login jako druhou metodu autentizace pro přístup k portálu Europass, musíte postupovat následovně:

 • Aplikaci EU Login si stáhněte.
 • Nastavte si na internetových stránkách ECAS ve svých přihlašovacích údajích u služby EU Login možnost „Mobilní zařízení“.
 • Zvolte metodu autentizace „Mobilní aplikace + PIN“.

 

Stáhněte si aplikaci do svého mobilního zařízení. Jakmile si účet vytvoříte a poprvé se úspěšně ověříte na internetových stránkách ECAS, přejeďte myší na ikonu v pravém horním rohu. Zobrazí se vám nabídka, z níž zvolíte „Můj účet“.

Klikněte na „Správa mých mobilních zařízení“. Klikněte na „Přidat mobilní zařízení“.

Na stránce „Přidat mobilní zařízení“ vyplňte požadované informace. Musíte uvést název vašeho zařízení a nastavit čtyřmístný PIN kód. 

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Otevřete aplikaci EU Login ve svém telefonu a zvolte možnost „Inicializovat“. Postupujte podle pokynů na obrazovce a umožněte přístup ke vaší kameře.

Ve vašem mobilním zařízení se zapne skener kódů QR a na obrazovce vašeho počítače se zobrazí kód QR.

Kameru svého mobilního telefonu nyní namiřte na obrazovku počítače a vyčkejte, až skener kód QR rozpozná.

Na obrazovce k autentizaci zadejte čtyřmístný PIN kód, který jste si předtím nastavili, a klikněte na tlačítko „Autentizovat“.

Na vašem mobilním zařízení se zobrazí zpráva o úspěšném provedení, která potvrdí nastavení vašeho zařízení u služby EU Login.

Blahopřejeme! Vaše mobilní aplikace EU Login je úspěšně nainstalována a lze ji nyní používat k autentizaci. Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ budete přesměrováni na uvítací obrazovku.

Mohu použít stejné zařízení s aplikací EU Login pro přístup k několika účtům Europassu?

Ne, na každém zařízení máte přístup pouze k jednomu účtu Europass (nebo služby EU Login).

Jak si změním PIN k aplikaci EU Login?

Pokud jste PIN pro mobilní aplikaci EU Login ztratili nebo zapomněli, postupujte následovně:

 • Spusťte si mobilní aplikaci EU Login.
 • Přejděte na „Nastavení“.
 • V pravém horním rohu klikněte na 3 tečky (u systému Android) nebo kolečko (u systému iOS).
 • Klikněte na „Zapomněli jste PIN kód“.
 • Zadejte své přihlašovací údaje u služby EU Login spojené s aplikací.
 • Zvolte si nový kód PIN. 
Mohu aplikaci EU Login používat, aniž bych měl(a) zabezpečené zařízení?

Ne, mobilní aplikaci EU Login používat nemůžete, pokud si své zařízení nezabezpečíte PIN kódem, vzorcem nebo otiskem prstu.

Jak se přihlásím při používání dvoufaktorové autentizace (2FA)?

Chcete-li se přihlásit, musíte se nejprve připojit na portál Europassu prostřednictvím funkce „Přihlášení“. Zobrazí se vám pouze ta možnost autentizace, kterou jste si v nastavení zvolili – od této chvíle bude postup velmi jednoduchý.

Do pole „Heslo“ zadejte své heslo.

Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.

Ve vašem telefonu se automaticky otevře mobilní aplikace EU Login a vyzve vás, abyste zadali svůj PIN.

Zadejte svůj kód PIN a klikněte na tlačítko „Autentizovat“.

Pokud je aplikace aktivní (v popředí), automaticky vás přesměruje na volbu prohlížeče.

Běží-li aplikace na pozadí, zobrazí se na vašem zařízení oznámení. Toto oznámení přijměte a budete přesměrováni.

Proč byste si měli aktivovat dvoufaktorovou autentizaci?

Aktivace dvoufaktorové autentizace (2FA) je jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti krádežím identifikačních údajů. Vyžaduje totiž poskytnutí dalších informací nad rámec uživatelského jména a hesla. Může se jednat o zadání informace, kterou zná pouze uživatel (např. PIN), o použití nějakého zařízení, které uživatel vlastní (např. bezpečnostní token, mobilní zařízení nebo aplikaci pro chytré telefony), nebo se použije biometrický faktor (např. otisk prstu, rozpoznávání obličeje nebo hlasu). Poskytnutím druhé úrovně autentizace se několikanásobně zvyšuje zabezpečení údajů. Pokud je například vyzrazeno heslo, zajistí 2FA další úroveň ochrany v podobě zablokování neoprávněného přístupu.

Evropská komise stanovila povinné používání 2FA (zejména 2FA u EU Login) pro své IT systémy, které zpracovávající citlivé neklasifikované informace, a důrazně je doporučuje pro své informační systémy, které zpracovávají „veřejně dostupné“ informace a informace určené „k využití Komisí“.

Proč je používání 2FA důležité?

Používání 2FA zajišťuje dodatečné zabezpečení údajů a omezuje riziko podvodné činnosti. Ke svému účtu se tak můžete přihlásit z jakéhokoli systému nebo prostředí bez jakéhokoli rizika pro vaše osobní a citlivé údaje.

Kde najdu kód QR?

Nejprve na svém stolním počítači musíte ve svém účtu EU Login přidat mobilní zařízení. Otevřete si prohlížeč ve svém počítači a zadejte tento odkaz.

Budete vyzváni k autentizaci. V prohlížeči na vašem počítač pak klikněte na „Přidat mobilní zařízení“. Po provedení těchto kroků vám bude vygenerován kód QR.  Další podrobnosti naleznete na straně 12 uživatelské příručky..

Moje čtečka kódu QR uvádí, že kód je neplatný. Co mám dělat?

Upozorňujeme, že kód QR je třeba načíst pomocí aplikace EU Login, nikoli pomocí čtečky kódu QR, kterou běžně používáte.

K přihlášení do Europassu již používám elektronickou identifikaci (eID). Musím ji aktivovat jako druhý autentizační faktor?

Ne, pokud již eID k přihlášení do Europassu používáte, můžete se přihlašovat stejně jako dosud. Dvoufaktorovou autentizaci tak nemusíte zvlášť aktivovat.

Jak si aktivuji elektronickou identifikaci (eID) jako druhý faktor autentizace?

Chcete-li propojit svou eID s vaším účtem u služby EU Login, postupujte následovně:

 • Přihlaste se ke svému účtu u služby EU Login.
 • Přejděte do části nastavení a klikněte na odkaz k propojení elektronické identity (eID).

Díky tomu si můžete s účtem u služby EU Login propojit svůj vnitrostátní elektronický průkaz totožnosti.

Poté ještě postupujte podle kroků uvedený v dokumentu s pokyny..

Šablony Europass

Co je společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR)?

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je dokument Rady Evropy umožňující hodnotit a porovnávat znalosti cizích jazyků. Poskytuje metodiku učení, výuky a posuzování, která platí pro všechny jazyky v Evropě. Zahrnuje šest referenčních úrovní, které se používají v celé Evropě ke stanovení stupně jazykových znalostí. V profilu Europass se používá stupnice CEFR pro sebehodnocení, která uživatelům pomáhá posoudit jejich jazykové znalosti.

Co je Europass mobilita?

Europass mobilita vám umožní prezentovat dovednosti, které jste získali během pobytu v zahraničí.

Co je Europass-dodatek k osvědčení?

Europass-dodatek k osvědčení popisuje jasným a jednotným způsobem vaši odbornou kvalifikaci.

Co je dodatek k diplomu?

Europass-dodatek k osvědčení popisuje jasným a jednotným způsobem vaše vysokoškolské vzdělání.

Kam se poděl Europass-jazykový pas?

Europass-jazykový pas byl zaveden v roce 2004 jako jedna ze šablon dokladu Europass a sloužil k sebehodnocení jazykových dovedností a znalostí.

Nyní tvoří součást profilu Europass, konkrétně jako oddíl nazvaný „jazykové dovednosti“. Stále máte možnost si svoje jazykové znalosti ohodnotit podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a výsledek sdělit zaměstnavateli nebo instituci vzdělávání a odborné přípravy.

Jak mohu posoudit, jaké mám jazykové dovednosti?

V profilu Europass si můžete jazykové dovednosti posoudit sami. Vlastní posouzení znamená, že své dovednosti vyhodnotíte a popíšete jejich úroveň. V profilu Europass vyplníte jednoduchou sebehodnotící tabulku, kde popíšete své znalosti cizích jazyků. V nástroji vlastního hodnocení si můžete přečíst popis každé z úrovní a vybrat tu, která nejlépe odpovídá stupni vašich dovedností v určitém jazyce. Hodnotí se tyto kategorie: poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Do knihovny Europass si můžete také ukládat veškerá osvědčení o jazykových testech a kurzech. Nástroj vlastního hodnocení používá společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR).

Tabulku s vlastním hodnocením uloženou v profilu Europass můžete sdílet s ostatními, např. zaměstnavateli, institucemi vzdělávání nebo odborné přípravy.

Jakým způsobem mám popsat své digitální dovednosti?

V profilu Europass můžete uvést seznam svých digitálních kompetencí a uspořádat je do kategorií. Můžete vytvořit seznam všech svých digitálních kompetencí, včetně nástrojů a softwaru, které umíte používat, a projektů nebo úspěchů, kterých si ceníte. Můžete popsat nástroje, které používáte při práci nebo studiu, a také ty, které používáte ve volném čase (např. sociální média, blogování, hraní her). Své kompetence můžete uspořádat do různých skupin, např. vytvořit skupinu digitálních nástrojů, které používáte pro grafiku, nebo digitálních dovedností, které používáte při práci. Také si můžete sestavit seznam digitálních dovedností, které byste si chtěli osvojit.

Co je Evropský znalostní pas?

Evropský znalostní pas byl až do roku 2019 nástroj nabízený prostřednictvím Europassu. Uživatelům umožňoval vytvořit si jediný soubor obsahující všechny podklady a dokumenty. Evropský znalostní pas z nabídky nástrojů zmizel, ale registrovaní uživatelé Europassu mohou nyní dokumenty sdílet z knihovny Europass.

Podpora A Informace

Co je Evropský rámec kvalifikací (EQF)?

Evropský rámec kvalifikací je nástroj EU, který zvyšuje srozumitelnost kvalifikací mezi zeměmi a vzdělávacími systémy. Díky jednoduchému osmiúrovňovému systému EQF se lze orientovat v kvalifikacích získaných v jakékoli evropské zemi. Údaje o evropském rámci kvalifikací mohou být zahrnuty do diplomů nebo do dodatku k diplomu či dodatku k osvědčení. Úroveň vaší kvalifikace podle stupnice EQF můžete uvést do životopisu a přihlášek a pomoci tak zaměstnavateli nebo instituci vzdělávání a odborné přípravy v jiných zemích vaší kvalifikaci lépe porozumět.