Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’nin Uygulanması

AB Üyesi Ülkeler ve diğer 11 katılımcı ülke; ulusal ve uluslararası yeterlilikler ile üçüncü ülke yeterliliklerinin işverenler, çalışanlar ve öğrenenler nezdinde daha iyi anlaşılması sağlamak için AYÇ’nin uygulamasına katılmışlardır.

Aşağıdaki ülkelerden birini seçerek şu konularda bilgi alın:

 

Avrupa genelinde Ulusal Yeterlilik Çerçevelerini (UYÇler) karşılaştır

CEDEFOP UYÇler için Avrupa Envanteri