Przygotowanie się do pracy za granicą

Jeśli planujesz podjąć pracę w innym kraju UE, musisz w sposób zrozumiały przedstawić swoje umiejętności i kwalifikacje pracodawcy lub osobie prowadzącej rekrutację. Poniższa lista kontrolna ze wskazówkami i informacjami pomoże Ci przygotować się do pracy za granicą.

Krajowe ramy kwalifikacji – sprawdź swój poziom

Poznaj poziom swoich kwalifikacji za pomocą krajowych ram kwalifikacji (KRK) Twojego kraju. Wiele krajów dysponuje takimi ramami, w których podane są różne rodzaje kwalifikacji uznawanych w ramach krajowego systemu edukacji. W ten sposób inni mogą lepiej zrozumieć Twoje kwalifikacje.

Możesz też sprawdzić poziom swoich kwalifikacji w europejskich ramach kwalifikacji (ERK). ERK pomagają przy porównaniu różnych systemów kwalifikacji w Europie. Większość państw europejskich dostosowało swoje krajowe ramy kwalifikacji do ERK. W CV i podaniach możesz podać informacje na temat poziomu swoich kwalifikacji wg krajowych i europejskich ram kwalifikacji. Więcej informacji na temat uzyskanych kwalifikacji może udzielić Ci Twoja instytucja edukacyjna.

Young woman comparing EQF levels
Mobile phone and stethoscope

Sprawdź, czy Twój zawód jest regulowany

W wielu krajach dostęp do niektórych zawodów (np. lekarze, prawnicy, architekci) jest regulowany.

To znaczy, że w danym kraju obowiązują określone wymagania dotyczące wykonywania zawodów regulowanych. Sprawdź w bazie zawodów regulowanych, czy Twój zawód się do nich zalicza.

Musisz spełniać specjalne kryteria, aby wykonywać taki zawód. Ewentualnie może być wymagane od Ciebie zdanie egzaminów. Jeśli Twój zawód jest regulowany i musisz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych, możesz:

Uzyskaj uznanie swoich kwalifikacji zawodowych

Skontaktuj się z ośrodkiem NARIC w kraju, w którym chcesz pracować. Ośrodki NARIC oceniają kwalifikacje uzyskane za granicą i udzielają porad dotyczących ich uznawalności. Mogą pomóc w przedstawieniu kwalifikacji w sposób zrozumiały dla pracodawców i osób prowadzących rekrutację.

Multi-coloured folders piled up

Uporządkuj swoje dokumenty

Dyplomy, poświadczenia i inne dokumenty, które prześlesz pracodawcom i agencjom pośrednictwa pracy w kraju, w którym chcesz pracować, powinny być w zasięgu ręki. Konieczne może też okazać się przetłumaczenie tych dokumentów.

Wszystkie dokumenty cyfrowe możesz przechowywać w swojej bibliotece Europass.

  • Jeśli posiadasz dyplom uczelni wyższej, możesz zwrócić się do swojej uczelni z wnioskiem o wydanie suplementu do dyplomu, który zawiera przydatne informacje na temat Twoich kwalifikacji ułatwiające Ci opisanie zdobytej wiedzy.
  • Jeśli posiadasz kwalifikacje zawodowe, możesz otrzymać suplement Europass do świadectwa, który zawiera przydatne informacje na temat Twoich kwalifikacji zawodowych ułatwiające Ci opisanie zdobytych umiejętności.