Europass – narzędzia cyfrowe

Zapoznaj się ze wszystkimi narzędziami cyfrowymi, jakie oferuje Europass. Pomogą Ci one w nauce i w życiu zawodowym.

Twój profil Europass

Oto Twoja prywatna przestrzeń, w której możesz rejestrować wszystkie swoje doświadczenia i osiągnięcia zawodowe. Możesz tutaj dodawać kolejne okresy doświadczenia zawodowego i nauki, różne rodzaje umiejętności, publikacje, nagrody, licencje, członkostwo w organizacjach, wolontariat i doświadczenia zdobyte za granicą. Możesz nawet tworzyć nowe rubryki, w których zamieścisz inne istotne informacje, obrazy, pliki i linki do mediów.

Utwórz/Edytuj swój profil Europass

Twoja biblioteka Europass

Po utworzeniu profilu możesz dodawać, zapisywać i udostępniać w Bibliotece Europass wszystkie dokumenty potwierdzające, takie jak zaświadczenia, listy motywacyjne, życiorysy, zdjęcia lub wszelkie inne dokumenty. 

Przejdź do biblioteki (Opcja dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników)

Edytor CV

Możesz kilkoma kliknięciami utworzyć jeden lub wiele życiorysów na podstawie informacji zapisanych w profilu Europass lub od zera.

Utwórz CV

Obejrzyj krótki film instruktażowy

Edytor listu motywacyjnego

Dzięki profilowi Europass w łatwy sposób napiszesz list motywacyjny spełniający wymogi formalne, lecz wyróżniający się na tle innych.

Utwórz list motywacyjny

Obejrzyj krótki film instruktażowy

Twoje umiejętności

W rubryce „Moje umiejętności” wpisz swoje umiejętności. System zaproponuje Ci również inne powiązane z nimi umiejętności, które być może posiadasz. Umiejętności są szczegółowo opisane, dzięki czemu łatwo jest zrozumieć, co oznaczają wskazane umiejętności w konkretnym kontekście zawodowym.

Zastanów się nad swoimi umiejętnościami (Opcja dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników)

Twoje zainteresowania

Łatwiej Ci będzie sprecyzować swoje zainteresowania i określić cele zawodowe i edukacyjne, jeśli dodasz tematy, które Cię interesują, i wskażesz dziedziny, w których chcesz podjąć pracę i studia.

Wskaż swoje zainteresowania(Opcja dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników)

Europass – cyfrowe poświadczenia

Cyfrowe poświadczenia Europass (EDC) to cyfrowe dyplomy i świadectwa przedstawione w sposób uznawany w całej Europie. Dzięki profilowi Europass możesz w łatwy sposób uzyskać poświadczenia od instytucji edukacyjnej lub szkoleniowej z kontem Europass i przechowywać je w swoim portfelu cyfrowym. Poświadczenia są opatrzone niepowtarzalną pieczęcią elektroniczną, która potwierdza ich autentyczność i sprawia, że są łatwe do zweryfikowania dla pracodawców lub specjalistów od rekrutacji.

Więcej informacji

Informacje i pomoc

Unia Europejska oferuje wiele usług, które mogą Ci pomóc w nauce i w karierze zawodowej w całej Europie. Pomogą Ci między innymi w znalezieniu kursów i pracy, ułatwią kontakt z doradcą zawodowym oraz umożliwią określenie Twoich kwalifikacji i porównanie ich z kwalifikacjami wymaganymi w innym kraju UE, w którym chcesz się uczyć lub pracować. Na platformie Europass znajdziesz dane kontaktowe właściwych służb krajowych oraz informacje o unijnych inicjatywach, które mogą Ci pomóc w realizacji Twoich planów.

Szukaj informacji